Опитування

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01
Спеціальність 014
Спеціалізація 014.01
Освітня програма:

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література
Аналітичний звіт

Результати опитування наукової спільноти 2023 р.

Аналітичний звіт

Результати опитування випускників 2023 р.

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт опитування бакалаврів 2023 р.

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт опитування бакалаврів 2022 р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01
Спеціальність 014
Спеціалізація 014.01
Освітня програма:

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань
Аналітичний звіт

Результати опитування наукової спільноти 2023 р.

Аналітичний звіт

Результати опитування випускників 2023 р.

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт опитування магістрантів 2023 р.

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт опитування магістрантів 2022 р.