Актуальна інформація

Плани організаційно-виховної діяльності кураторів кафедри на 2023/2024 н.р.

Порядок відпрацювання студентами денної форми здобуття освіти (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) пропущених занять із дисциплін кафедри української філології у ІІ семестрі 2023/2024 н.р.