Науково-педагогічний склад кафедри

завідувач кафедри української філології

Баган Мирослава Петрівна

доктор філологічних наук, професор

— актуальні проблеми функційної граматики;

— проблеми термінознавства та культури української мови;

— мовлення сучасної української молоді в контексті національно-культурних тенденцій розвитку суспільства;

— вивчення лексичних, фразеологічних та граматичних одиниць в етнолінгвістичному аспекті.

«Сучасна українська літературна мова»

«Основи термінознавства»

«Культура української наукової мови»

«Редагування тексту в контексті лінгвостилістики освітніх видань»

«Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень»

«Основи української етнолінгвістики»

«Етнолінгвістика: здобутки, проблеми, перспективи»

«Соціолекти сучасного українськомовного простору»

«Українська фразеологія в етнокультурному аспекті»

«Українська мовознавча термінологія: засади й динаміка розвитку»

«Мовлення сучасної української молоді: порушення норм чи пошук самовираження»

2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові», а 2012 року здобула науковий ступінь доктора філологічних наук. Тема дисертації – «Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичний та етнолінгвістичний аспекти».

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Опікується науковою роботою студентів. Керувала написанням понад 30 успішно захищених кваліфікаційних робіт магістра.

Виступала офіційним опонентом на захистах понад 30 кандидатських і докторських дисертацій.

Має понад 100 публікацій, зокрема 2 монографії, 7 навчально-методичних посібників. Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_2F4kUEAAAAJ&hl=ru

orcid.org/0000-0002-5436-2934

https://knlu-kiev.academia.edu/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD

«Комунікативна лінгвістика» (Україна, 2018 р.);

«Освітні інструменти критичного мислення» (Україна, 2022 р.);

«Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (Україна, 2022 р.);

«Медіаграмотність для освітян» (Україна, 2022 р.);

«Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців» (Україна, 2023 р.);

«Від комунальних до незалежних медіа: покрокова інструкція для  редакторів» (Україна, 2023 р.);

«Дизайн-мислення в школі» (Україна, 2023 р.);

«Цифровий учитель» (Україна, 2024 р.);

 «Впровадження інновацій в школах» (Україна, 2024 р.);

«Методика навчання української мови, української літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 7 класі НУШ» (Україна, 2024 р.).

 

 

Гмиря Людмила Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

– актуальні проблеми синтаксичної семантики;

– методика викладання української мови як іноземної у вищій школі;

— проблеми культури української мови.

«Сучасна українська літературна мова»

«Український мовний етикет»

«Мовна екологія сучасного українського освітянина»

«Українська мова і міжкультурна комунікація»

«Нові аспекти вивчення граматичних категорій української мови»

«Теорія та методика викладання української мови як іноземної»

«Українська мова як іноземна»

«Українська мова»

«Практична фонетика української мови»

«Українознавство»

2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами” та здобула ступінь кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор М.Я. Плющ (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Учасниця всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, проведених в Україні та за кордоном.

Членкиня в ГО «Спілка освітян України» (з 2023 року).

Керівник наукового гуртка  „Українська мова як іноземна: методика викладання і практика вивчення”.

2023 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології.

Має понад 40 публікацій, з них 25 наукових, 2 науково-публіцистичних та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі 11 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України.

Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=sxeV_xMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-8562-2746

Підготовка переможців олімпіад, студентських конкурсів

Студенти Людмили Володимирівни були багаторазовими переможцями міжнародних мовних конкурсів, а саме:

2017-2018 н.р. – Бондарович Анастасія – ІІІ почесне місце у ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;

2018-2019 н.р. – Хроленко Леся – ІІІ почесне місце у XIX Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;

2019-2020 н.р. – Данильченко Олександра – ІІІ почесне місце у XX Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;

2020-2021 н.р. – Блага Роксолана – ІІ почесне місце, Мільченко Лорина – ІІІ почесне місце у XXI Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;

2021-2022 н.р. – Селюк Каріна – І почесне місце, Павлюк Юлія – ІІ почесне місце у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Павлюк Юлія – ІІ почесне місце, Селюк Каріна – ІІІ почесне місце у XXII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (ІІІ міський етап).

2022-2023 н.р. – Павлюк Юлія – ІІІ почесне місце у ХХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Павлюк Юлія – ІІІ почесне місце у XXІII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (ІІІ міський етап).

«Створення електронних посібників у середовищі системи управління навчанням Мoodlе» (Україна, 2017 р.);

«Комунікативна лінгвістика : теорія і практика» (Україна, 2018 р.);

«Сучасні технології і засоби дистанційного навчання» (Україна, 2022 р.);

«Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives» («Навчально-наукова діяльність університету: виклики, рішення, перспективи») (Республіка Польща, 2022 р.);

«Нейропсихологія навчання» (Україна, 2024 р.).

Заскалета Валентина Петрівна

кандидат філологічних наук, доцент

– оказіональне словотворення;
— проблеми історичного синтаксису;
— лексична семантика;
— проблеми викладання української мови як іноземної у вищій школі.

«Сучасна українська літературна мова (Морфеміка і словотвір)»

«Діалектологія в мовно-літературній шкільній освіті»

«Українські ономастичні студії»

«Практикум лінгвістичних розборів»

«Сучасна дериватологія: спектр досліджень»

«Гендерні стереотипи в мовній комунікації»

«Методологія проведення лінгвістичних експертиз»

2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Історія становлення складнопідрядного речення з підрядним означальним» (науковий керівник – академік АПН України, доктор філологічних наук А. П. Грищенко) та здобула ступінь кандидата філологічних наук, а 2012 року здобула вчене звання доцента. 

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Членкиня в ГО «Спілка освітян України» (з 2023 року).

Опікується науковою роботою студентів. Керувала написанням понад 20 студентських публікацій та 2 успішно захищених кваліфікаційних робіт магістра.

Виступала офіційним опонентом на захистах 4 кандидатських дисертацій.

Має понад 50 публікацій, з них 6 навчально-методичних посібників, співавтор 1 словника та 1 аудіосамовчителя. Ознайомитися з частиною з них можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1V0ZoIkAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-1294-0329

«Комунікативна лінгвістика : теорія і практика» (Україна, 2018 р.)

ГО «Прометеус», курс «Освітні інструменти критичного мислення» (60 год., 2 кредити), сертифікат, виданий 19.03.2023. http://surl.li/ktkhh

ГО «Прометеус», курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (60 год., 2 кредити), сертифікат, виданий 17.06.2023 http://surl.li/ktkjq

ГО «Прометеус», курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (30 год., 1 кредит), сертифікат, виданий 18.06.2023 http://surl.li/ktkia

ГО «Прометеус», курс «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям», 30 год., 1 кредит ЄКТС, сертифікат, виданий 17.06.2023 http://surl.li/ktkiw

Стажування «Українські діалекти в синхронії та діахронії» в Інституті української мови Національної академії наук України. 6 кредитів ЄКТС, 180 год. Довідка про проходження стажування № 307/295 від 3 серпня 2023 р.

«Сучасні технології і засоби дистанційного навчання» (Україна, 2024 р.);

Ін-тут педагогіки НАПН України, курс “Методика навчання української мови, української літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 7 класі” НУШ” (30 год., 1 кредит), сертифікат № 1503 від 16 лютого 2024р.

Зелінська Оксана Юріївна

доктор філологічних наук, професор

— історія української мови у її зв’язках з історією та культурою народу;

— мовні контакти як вираження міжкультурних зв’язків;

— релігійний дискурс;

— мовний вплив;

— світ дитини у мові.

 

«Історія української літературної мови»

«Актуальні проблеми сучасного українського мовознавства»

«Сучасна українська літературна мова»

«Українська мова»

«Аспекти історії української мови у формуванні національної ідентичності учнів ЗЗСО»

«Комунікація в освітньому  дискурсі»

«Методика навчання української мови і літератури в умовах інклюзивної освіти»

«Шкільний курс української мови»

Захистила у 2003 р. кандидатську дисертацію «Педагогічна лексика української мови ХVІ–ХVІІІ ст.» (диплом ДК № 019893 від 2 липня 2003 р.).

У 2014 році  – докторську дисертацію : «Барокова проповідь у контексті розвитку української літературної мови ХVІІ ст.» (диплом ДД № 004058 від 26 лютого 2015 р.).

Наукове керівництво дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 10.02.01 – українська мова (здобувач Безпала Н. В. «Морально-етична лексика української мови ХVІ – ХVІІІ ст.», 2021р. Диплом ДК № 060400, від 29. 06. 2021р. Черкаський  національний університет імені Богдана Хмельницького).

Член спеціалізованої вченої ради  К 73.053.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (Наказ МОН України 11.07.2016 № 820). (каденція 2016-2021 р.)

Член спеціалізованої вченої ради  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Д 73.053.07 (2022р.). (Наказ МОН № 530, від 06. 06.2022).

Офіційний опонент під час захисту дисертації Шило Світлани Борисівни  «Вербалізація спонукальної модальності в агітаційно-політичному дискурсі», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 Філологія (українська мова) (Черкаси, 2021). ДФ73.053.002

Член редколегії наукового журналу  «Філологічний часопис» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (категорія Б).

Член редколегії збірника наукових праць «Мовознавчий вісник» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

(категорія Б).

Член редколегії рецензованого наукового рецензованого збірника «LINGUISTICS. ЛІНГВІСТИКА», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». (категорія Б).

Рецензент. «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)», категорія Б.

Рецензент. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки,  категорія Б.

Член мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні (посвідчення № 3597 від 18 квітня 2022 р.).

 

 1. Отримання вченого звання професора 2021р. Атестат професора. 30 листопада 2021 р. № 003586.
 2. Варшавський університет. Відділ «Artes Liberales» (Польща). Посвідчення. Виконання індивідуального міжнародного проєкту 01.12.2021 – 31.12.2021. «Українсько –польський дискурс епохи бароко».
 3. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Сертифікат ПК №02125639/004795-21. «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу» Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії», спеціальність 231 Соціальна робота) 15.11.2021 – 19.11.2021. (30 год/1 кредит ЄКТС).
 4. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» – сертифікат від 06.10.2019 р.
 5. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО. Сертифікат № 0211 / 2022 (217) від 18 лютого 2022 р. Тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС).
 6. ТОВ “Академія цифрового розвитку”. «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень – 30.01.2023-12.02.2023 ; 30 годин (1 кредит), Сертифікат № GDTfE-07 Б-03142; середній рівень –20.03.23-26.03.23; 15 годин (0,5 кредиту), Сертифікат № GDTfE-08-С-03749; поглиблений рівень – 27.03.23-02.04.23; 15 годин (0,5 кредиту), Сертифікат № GDTfE-08-П-02444).
 7. Освітня платформа «Освіторія». НУШ – базова середня освіта. 30 годин (1 кредит). Сертифікат, 2.08. 2023. № О- 28379.
 8. Українська гуманітарна платформа. «Навчай українською». Навчання у проєкті «Єдині». Модератор розмовних клубів. 6 годин. Сертифікат №2020000110, 15.09.2022.
 9. Дніпровський гуманітарний університет. «Мова, історія, культура». Сертифікат 24. 05 2023. 6 годин.
 10. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і війна». Сертифікат. 18 год (0, 6 кредита). 17 –18 травня 2023р.
 11. Херсонський державний університет. Сертифікат. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціальнокомунікаційних досліджень». 1-2 грудня 2022 м. Херсон. 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС).

 

 

 

Мінчак Галина Богданівна

кандидат філологічних наук, доцент

— актуальні проблеми лексичної семантики;
— проблеми культури української мови;
— лінгвістичний аналіз українського політичного й художнього дискурсів.

«Сучасна українська літературна мова»

«Ділова українська мова для перекладачів»

«Типологія помилок»

«Комунікативна девіатологія»

«Культура мовлення сучасного перекладача»

«Основи науково-педагогічних досліджень»

2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему ««Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української преси 90-х років ХХ століття)».

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Виступала офіційним опонентом на захистах 11 кандидатських дисертацій.

Опікується науковою роботою студентів. Керує написанням кваліфікаційних робіт магістрантів.

Відповідальний редактор наукового видання, що входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), «Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія».

Гарант освітньої програми „Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література” на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта,  спеціалізацієї 014.01 Українська мова і література.

Член навчально-методичної ради КНЛУ.

Керівник наукового гуртка  „Культура мовлення українського перекладача”.

2023 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української філології.

Має понад 50 публікацій. Упродовж останніх 5 років опублікувала 16 праць, з них 14 наукових, 2 – навчально-методичного характеру, 1 статтю – в періодичному виданні, індексованому в наукометричній базі Web of Science, 5 – у фахових виданнях України категорії Б.

Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3y609foAAAAJ&hl=uk

http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/discover

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ASPB/0021082

«Комунікативна лінгвістика : теорія і практика» (Україна, 2018);

«Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» (Республіка Польща, 2021);

«Нейропсихологія навчання» (Україна, 2024 р.).

Пашинська Людмила Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

— українська лексика;

— фразеологія;

— неофраземіка;

— мова ЗМІ.

«Сучасна українська літературна мова»

 «Практикум з української мови»

«Українські мовні норми в контексті сьогодення»

«Фразеологічні процеси в сучасній українській мові (на матеріалі сучасних масмедіа)»

«Українська мова: професійне спрямування»

2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Фразеологічні неологізми в сучасному українському мас-медійному дискурсі», цього ж року здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук; 2013 року присвоєно вчене звання доцента.

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Опікується науковою роботою студентів. Керує написанням публікацій до наукових збірників, виступів на конференціях, готує студентів до участі у міжнародних конкурсах.

Студенти Людмили Михайлівни були багаторазовими переможцями міжнародних мовно-літературних конкурсів, а саме:

2016-2017 н.р. — Чистякова Анна — ІІІ почесне місце в ІІІ (міському) етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

2017-2018 н.р. — Місько Дар’я — ІІІ почесне місце в ІІІ (міському) етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Кириленко Олександр — ІІ почесне місце у ІІІ міському етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

2019-2020 н.р. — Петренко Тетяна – ІІ почесне місце у ХХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (ІІІ міський етап);

2020-2021 н.р. – Деркач Юлія — почесне І місце у І етапі ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

2021-2022 н.р. — Лифар Катерина — почесне І місце у І етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Зубковська Анастасія — почесне ІІ місце.

Є постійно діючим членом журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Є постійно діючим членом журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

2020-2021 н.р. – член журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».

Має 55 публікацій, зокрема 5 навчально-методичних посібників. Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo3Ed3UAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://orcid.org/0000-0001-5764-1747

«Комунікативна лінгвістика» (2018)

«Креативні практики
в освіті дорослих» (2022)

Попова Олена Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

– методика навчання української мови та літератури у закладах різного типу;

– сучасні технології навчання, інформаційні-комунікаційні технології у роботі вчителя-словесника, ігрофікація для навчання.

«Методика навчання української мови в ЗЗСО»

«Методика навчання української і зарубіжної літератури в ЗЗСО»

«Методика викладання української мови і літератури в ЗВО»

«Перспективні освітні технології на уроках мови і літератури (вибіркова)

Керівник практики

Навчальна педагогічна практика з української мови

Навчальна педагогічна практика. Методичний аспект

Виробнича педагогічна практика з української мови і літератури

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток граматично правильного українського мовлення майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у двомовному середовищі» та здобула ступінь кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України М. І. Пентилюк (Херсонський державний університет).

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри української філології.
Учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та заходів.  Має понад 50 публікацій (наукові, наукові-публіцистичні та навчально-методичні), серед них 20 у провідних фахових виданнях України.

Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IKjy80kAAAAJhttp://orcid.org/0000-0003-2858-5728

Керівництво науковими, науково-методичними роботами студентів

О. Попова бере активну участь у залучені студентів до наукової та професійно-орієнтованої діяльності, очолювала організаційні комітети конкурсів, була член оргкомітету та журі: перші етапи Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Під керівництвом О. Попової студенти беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікують результати науково-практичних досліджень:

V Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід»  (м. Суми, 12–13 травня 2022 року) –  Куштруна Я.  Доповідь і публікація: «Сучасні цифрові ресурси для інтерактивного дистанційного навчання школярів»;

VI усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (м. Суми, 27-28 жовтня 2022 року) –  Денисюк А. С. Доповідь і публікація:  «Тема «види інформації» у шкільному курсі української мови: шляхи формування ключових компетентностей».

Попова О. А. бере участь у міжуніверситетських науково-практичних заходах для студентів, проводить майстер-класи та тренінги, організовує майстер-класи для здобувачів освіти від учителів-практиків. 

«Fundraising i organizacja działań projektowych w placówkach oświatowych: doświadczenia europejskie» /«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща, 2021)

Virtual International Summer School «Remote Education – Modern Forms, Methods and Tools /«Дистанційна освіта – сучасні форми, методи та інструменти» (Польща, 2023)

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (Україна, 2021, 2022)

«Методика навчання української мови, літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5–6 класах закладів загальної середньої освіти» (Україна, 2022)

«Методика навчання зарубіжної літератури у 5 – 6 класах закладів загальної середньої освіти» (Україна, 2022)

«Академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій» (Україна, 2022)

«Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» (Україна, 2022)

«Відкрита освіта та технології дистанційного навчання» (Україна, 2021), 

«Цифрові інструменти Google для освіти: поглиблений рівень» (Україна, 2023)

«Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики» (Польща, 2023)

«Дні освітнього лідерства» (Україна, 2023)

Школа Галина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

— лінгвокультурологія;

— лексикологія та фразеологія сучасної української мови;

— культура української мови;

— лінгвістика тексту.

«Ділова українська мова для перекладачів»

«Стилістика української мови»

«Сучасні концепції і технології навчання української мови і літератури»

«Українська фразеологія в лінгвокультурному аспекті»

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мовна творчість Трохима Зіньківського в контексті творення норм української літературної мови другої половини ХІХ століття».

2010 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

2014–2016 рр. викладала українську мову та українознавство в Далянському університеті іноземних мов (м. Далянь, Китайська Народна Республіка).

Членкиня Всеукраїнської спілки вчителів-полоністів України (з 2004 року).

Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Має понад 70 публікацій, зокрема 6 навчально-методичних посібників та підручник: Школа, Г.М. (2020). Регіонознавство України. Підручник. КНР, Пекін : Peking University Press. 160 с. ISGN 978-7-301-30085-5

Ознайомитися з ними можна на таких ресурсах:

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0082269

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=jZ8re5wAAAAJ

Відзнаки

cтипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (1995)

Бакалаврат зі спеціальності 014 Середня освіта, спеціальність «Польська мова і література», професійна кваліфікація «Вчитель польської мови та літератури» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2007 р.);

«Комунікативна лінгвістика : теорія і практика» (Україна, 2018 р.);

Магістратура зі спеціальності 035 Філологія, професійна кваліфікація «Філолог, викладач англійської мови та літератури» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021 р.);

«Сучасні технології і засоби дистанційного навчання» (Україна, 2024 р.);