Кафедра української філології

Історія кафедри

Кафедра української філології бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.

Кафедра української філології є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали відомі українські мовознавці.


Студентові

Кафедра української філології є випусковою університетською кафедрою. Вона забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти