Освітньо-виховні заходи

2023-2024 навчальний рік

Наша участь у Х Міжнародній науковій конференції «ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ»

          23 травня 2024 року викладачі кафедри української філології М.П.Баган, О.Ю. Зелінська, В.П. Заскалета, Г.П. Мінчак, Л.М. Пашинська, Л.В. Гмиря у рамках співпраці із Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького  взяли участь у Х Міжнародній науковій конференції «ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ».  У дистанційному форматі до заходу приєдналися аспіранти й магістранти кафедри.     Захопливу дискусію викликали потужні доповіді відомих мовознавців М.І. Степаненка, А.П. Загнітка, С.А. Жаботинської, Jerzy Sierociukа, Н.Ф. Венжинович та ін. І викладачі, і студенти кафедри високо оцінили актуальність порушених проблем, глибину наукових спостережень, їхню цінність для усвідомлення лінгвалізаційних процесів в історії і сьогоденні України.

Науковий тренінг магістрантів у рамках співпраці з КНУ імені Тараса Шевченка

          У рамках співпраці з кафедрою методики викладання української та іноземної мов і літератур Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 травня 2024 р. магістранти й викладачі кафедри української філології взяли участь у тренінгу «Оформлення тексту наукової праці і використання стилю APA 7: тренінг для магістрантів, аспірантів, наукових керівників, авторів статей«. Спільно проаналізували труднощі, з якими стикаються молоді дослідники у підготовці наукових праць, а також обговорили шляхи оптимізації публікацій, увідповіднення її вимогам міжнародних наукометричних баз.

 

Секційне засідання «Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики» Міжнародної конференції «АD ORBEM PER LINGUAS»

          17 травня 2024 року відбулося секційне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «АD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ».

          На секційному засіданні з вітальним словом виступила завідувач кафедри української філології КНЛУ, професор, доктор філологічних наук Баган Мирослава Петрівна.

          У науковій дискусії засідання «Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики» взяли участь студенти університету, гості та викладачі кафедри (професор Зелінська О. Ю., доценти Заскалета В. П., Гмиря Л. В., Мінчак Г. Б., Пашинська Л. М., Попова О. А.). Так Лифар Катерина, студентка групи Сл(укр)03-21, виступила із доповіддю на тему «Гендерні стереотипи в українській та англійській фразеології з ономастичним компонентом», наголосивши на тому, що тема має великий потенціал для дослідження з погляду різних аспектів існування людини, адже фразеологізми є носіями безцінної культурологічної інформації і передають найширші ідеї соціуму, а у гендерному аспекті чітко зберігають усталений поділ людських рис та соціальних ролей на «жіночі» (краса, чуйність, хазяйновитість, залежність) і «чоловічі» (сміливість, лідерство, розум, свобода). Дискусію продовжила Телюк Софія, студентка групи Сл(укр)03-21, із доповіддю на тему «Українські прізвища як джерело лінгвокраїнознавчої інформації», яка представила учасникам конференції дослідження українських прізвищ у двох аспектах – лексико-семантичному та структурно-словотвірному. Завідувач кафедри української мови Цзілінського університету іноземних мов, магістрант другого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сунь Жуй виступив із доповіддю «Вербалізація уявлень про сімейні цінності в пареміях української та китайської мов», в якій проаналізував прислів’я про сім’ю, що репрезентують один із фрагментів мовної картини світу українського та китайського етносів, дослідив систему традиційних поглядів двох народів на родину та родинне життя. Швець Анастасія, студентка групи СОукр10-23, представила присутнім доповідь на тему «Проблеми перекладу англійських неологізмів українською мовою» і наголосила, що переклад англійських неологізмів українською мовою стає все більш актуальним завданням, адже саме вони відображають важливі тенденції розвитку суспільства, хоча цей процес має і низку характерних труднощів, які потребують ретельного вивчення та вмілого вирішення. Тищук Аліна, студентка групи СОукр10-23, виступила з доповіддю «Етнокультурні особливості вживання компліменту в українському та англо-американському мовленні», зазначивши, що українська мова – емоційна, експресивна, багата на емоційно-забарвлені слова, тому і компліменти українців більш емоційні щодо зовнішності, особистих якостей, талантів, досягнень людини; англо-американська ж мова – більш стримана, нейтральна, тому і комліменти менш емоційні. Столярова Лейла, студентка групи СОукр10-23, у доповіді на тему «Функціонування зневажливої лексики у сучасній публіцистиці» наголосила на тому, що використання зневажливої лексики в українських масмедійних текстах призводить до зниження мовних норм і має, як правило, провокативний характер.

          Годинчук Світлана, студентка групи Сл(укр)03-21, виступила із доповіддю «Типи фразеологізмів у творах О. Чорногуза», представивши класифікацію фразеологічних одиниць за частиномовним принципом і підкресливши, що письменник вживає фраземи для емоційного сприйняття текстів, передачі колориту описуваних подій. Погоріла Софія, студентка магістерського рівня освіти, запропонувала для обговорення цікаву доповідь «Стилістичні та тропеїчні засоби виразності сучасної української реклами», у якій наголосила, що сучасна реклама активно послуговується стилістичними та тропеїчними засобами (інверсією, парцеляцією, тавтологією, антитезою, риторичними запитаннями) для створення яскравих повідомлень, які здатні ефективно впливати на цільову аудиторію та закарбовуватися у пам’яті споживачів. Заключним був виступ Гонського Арсена, аспіранта першого курсу, з доповіддю на тему «Мікротопоніми як маркери мовних уподобань жителів Південної Київщини», яка викликала неабиякий інтерес, адже доповідач представив цікаві розвідки походження власних назв невеликих місць, географічних об’єктів та частин макрооб’єктів.

          Колектив кафедри української філології висловлює щиру подяку всім учасникам дискусії за цікаві доповіді, тематика яких була актуальною й охоплювала широкий спектр мовознавчих досліджень, та бажає всім натхнення й успіхів у нових наукових досягненнях!

 

          Пашинська Л. М.,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Участь студентки групи СЛ(укр) 03-21 Марії Пасічник у пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції "AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ"

          На тлі знеструмлень і вишиванкового дивограю 16 травня в Київському національному лінгвістичному університеті відбулося пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «AD ORBEM PER LINGUAS ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ». Підназва цьогорічної конференції – «СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОСТІ: МОВА – ОСВІТА – ДИСКУРС» – спонукала доповідачів поміркувати над мовними виявами нашої незламности, патріотизму, самовизначення й морального вивищення над ворогом.

          Вельми надихнули учасників конференції вітальні промови ректора університету проф. Р.В. Васька та закордонних гостей – високоповажаних посадовців та науковців Бельгії, Німеччини, Албанії, Катару, які підтримали нас не лише мудрим словом, а й вишитим вбранням та знанням української мови.

          Наукову дискусію викликали доповіді ректора КНЛУ проф. Р.В.Васька «Signification of INVINCIBILITY in Ukrainian Signs-Symbols», президента Інституту загальної семантики, професора комунікації й медіадосліджень Фордгамського університету США Ленса Стейта «Representations of Reality: Korzybski’s Structural Differential, Plato’s Cave, and the Shield of Perseus».

          Нові перспективи мовознавчих досліджень та корисної наукової співпраці окреслила у своєму виступі «Модерна лінгвістика: виклики і перспективи» завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, член‑кореспондент НАН України Л.І.Шевченко.

          Цікавими ідеями дослідження українського воєнного дискурсу, його жанрів і стилів поділилася професор КНЛУ Н.П. Ізотова.

          У такій блискучій когорті знаних науковців виступила й юна дослідниця, вихованка кафедри української філології, студентка 3 курсу філологічного факультету освітніх технологій Марія Пасічник із доповіддю «Мілітіпсевдонімікон: причини виникнення та типологія номенів» (науковий керівник – доц. Заскалета В. П.). Доповідачка пожвавила дискусію цікавим матеріалом дослідження й переконливо довела, що псевда українських воїнів – це потужна, барвиста хвиля народного самоусвідомлення й морального протистояння ворогу.

          Дякуємо всім учасникам за плідне спілкування, бажаємо успіхів, тепла й світла у ваших серцях, родинах, домівках, а юним науковцям – ще багато цікавих тем і захопливих наукових пошуків!

 

          Баган М.П.,

          завідувач кафедри української філології КНЛУ.

Гостьова лекція Г.І. Мартинової на тему "Діалектологічний гурток у школі як засіб формування лінгвокраєзнавчої компетентності"

       

          Заскалета В.П.,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Лекція Марини Олійник на тему "Вишиваємо перемогу: від узорів Олени Пчілки до орнаментів захисникам"

          9 травня 2024 року викладачі кафедри української філології та студенти КНЛУ відвідали лекцію Марини Олійник «Вишиваємо перемогу: від узорів Олени Пчілки до орнаментів захисникам», яка відбулася в рамках Всеукраїнського студентського круглого столу «Яка краса – відродження країни!» (до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки) у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

          Марина Володимирівна хронологічно подала інформацію про побутування вишиванки серед української інтелігенції від середини XIX століття до сьогодення.

          Лекторка особливу увагу приділила збірці Ольги Косач «Український народний орнамент» — першому ґрунтовному виданню із системного студіювання українського традиційного вишивального мистецтва. Детально проаналізувала вишиванки Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького, Павла Чубинського, Олени Пчілки, Людмили Драгоманової, Людмили Старицької, родини Алчевських. 

          Науковиця наголосила на тому, що, як в ХІХ столітті, так і сьогодні, вишиванка є символом ідентичності українського народу, його генетичним кодом. Особливу увагу слухачів привернув новий зразок вишиванки «дронівка», у якій поєдналися елементи орнаменту із колекції Ольги Косач і графічне зображення дрона.

          Щиро вдячні Марині Володимирівні за цікаву та пізнавальну інформацію, кафедрі  бізнес-лінгвістики КНЕУ за можливість долучитися до лекції.

 

          Школа Г.М.,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Лекція Марини Олійник на тему "Вишиваємо перемогу: від узорів Олени Пчілки до орнаментів захисникам"

          У рамках  Всеукраїнського студентського круглого столу “Яка краса – відродження країни!” (до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки) відбулася лекція кандидатки історичних наук, етнологині, наукової співробітниці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Марини Олійник «Вишиваємо перемогу: від узорів Олени Пчілки до орнаментів захисникам». 

          Слухачами були студенти та викладачі Київського національного економічного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Бердянського національного університету.  

          Лекторка заглибила нас в історію вишивки. Ми дізналися про першого популяризатора вишиваної сорочки, про поетів-модників, про колекції орнаментів та комірців Олени Пчілки. А ще про те, як вона дивувала українським вбранням парижан. Головний убір (віночок, хустка чи намітка), вишита сорочка, намисто, корсетка, креналінова спідниця – такий вигляд мала міська пані. Пишні зачіски панянок на старих фото – ознака непростонародного соціального статусу. Пани ж на світлинах презентації хизувались сорочками з різноманітними взорами, образи доповнювали акуратно вкладена стрижка «під макітру» чи «кружок» та пишні вуса. Чоловіки, як з’ясувалось, швидше адаптували вишиту сорочку до європейського костюму. Ми роздивлялись фото української інтелігенції, слухаючи лектора, та домальовували ситуації, діалоги, які передували світлинам. 

          Сучасні вишиванки часто повторюють старі узори, це як символ вічности чи безконечности. 

          Сьогодні маємо відтворені вишивані сорочки Бориса Грінченка, Івана Франка, Ганни Барвінок тощо. 

          Після лекції ми ще довго обговорювали орнаменти, хизувались своїми вишитими сорочками-оберегами.

          Щиро вдячні Марині Володимирівні за цікаву лекцію, а кафедрі бізнес-лінгвістики КНЕУ за можливість долучитися до неї

         

          Пашинська Л.М., 

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Лекція О.Ю. Зелінської – доктора філологічних наук, професора, професора кафедри української філології Київського національного лінгвістичного університету

          1 травня 2024 року в рамках співпраці з Житомирським державним університетом відбулася лекція доктора філологічних наук, професора, професора кафедри української філології Київського національного лінгвістичного університету Оксани Зелінської. Тема лекції — «Освіта як ціннісний вибір українців: свідчення писемних пам’яток». Доповідачка зосередила увагу на важливості вивчення історичних лінгвістичних дисциплін у процесі підготовки вчителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти, наголосила на європейськості нашої освіти впродовж кількох сторіч, навела аргументовані й водночас цікаві приклади з різночасових і різножанрових писемних пам’яток про важливість освіти й української мови у формуванні світогляду українців, закликала не цуратися свого, а, навпаки, пропагувати його постійно як у професійній діяльності, так і загалом під час комунікації з українцями. Було цікаво, науково, повчально, патріотично.

               Дякуємо! Сподіваємося на подальшу співпрацю!

               Г. І. Гримашевич,

              кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

          Сердечно вітаємо наших творчих, вдумливих студенток Світлану Годинчук і Катерину Лифар зі здобуттям призових місць у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. ІІ місце серед студентських робіт з української мови здобула захоплена багатою лінгвокультурою рідного краю Світлана Годинчук. ІІІ місце в царині українського літературознавства посіла Катерина Лифар за дослідження проблем національної ідентичности в художніх творах. Тішимося Вашими успіхами, дорогі наші юні науковиці,  вмінням знаходити цікаві ракурси досліджень, обстоювати власну думку, берегти й плекати рідне слово. Ви гідні захисниці мовного фронту, наша зміна й надія! Бажаємо ще багато цікавих відкриттів у захопливому світі мов і літератур, нових перемог Вам і такої бажаної перемоги Україні!

          Щира подяка організаторам конкурсу — працівникам Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за злагоджене й прозоре проведення конкурсу, мудру мотивувальну підтримку української творчої молоді, цінний для неї досвід захопливого наукового спілкування. Разом — до перемоги! 
 

          М.П. Баган,

          професор кафедри української філології КНЛУ.

Один день у ролі військового…

          На початку жовтня я та декілька студентів з нашого факультету взяли участь у фестивалі «Молодий патріот», організованому благодійним фондом Support AZOV та Третьою окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Фестиваль відбувався під відкритим небом на стадіоні. Загалом було близько 20 команд, до складу яких входили школярі, студенти та молоді хлопці, які на той момент проходили військову підготовку.

          На початку кожна команда отримала годину на навчання на семи різних локаціях, важливих для життя військового: метання гранати, збирання та розбирання автомата  Калашникова, стрільба, тактика, подолання лінії перешкод, накладання турникетів і встановлення спортивної палатки з усіма необхідними для життя речами.

          Після цього нам виділили чотири години на проходження всіх цих точок. Кожен учасник команди мав виконувати завдання, враховуючи два важливих аспекти: швидкість та точність, адже саме від них залежить життя військового. Нас ніхто не жалів і не давав «спуску»: ми виконували все на рівні з військовими. Після проходження локації кожному учаснику виставлялась оцінка за його старання у спеціальний бланк, який потім здавався військовим для підрахунку балів.

          Після проходження всіх завдань на нас чекала лекція про мінну безпеку та частування сухпайком.

          Наша команда Київського лінгвістичного університету зайняла друге місце. І як приз ми отримали сертифікати на страйкбол та практичний вишкіл разом із Третьою окремою штурмовою бригадою ЗСУ, який відбувся через два тижні після фестивалю на  справжньому полігоні.

          Але я вважаю, що головний приз – це те, що за цей день ми побували в ролі військових, відчули, як їм важко. Прийшовши додому, я  не відчувала нічого, крім втоми, але це була приємна втома, яка показала важливість цінувати те, що я маю зараз, і як важливо допомагати військовим. За цей неймовірний досвід та висновки я  вдячна КНЛУ, тому що без університету я б сама ніколи не наважилася спробувати себе в подібному, адже, як і більшість дівчат, люблю себе жаліти.

 

          Ірина ЗАХАРКІВ,

          студентка філологічного факультету освітніх технологій

          групи СОукр10-23

 

Лекція Н. Б. Голуб – головної співробітниці відділу викладання української мови та літератури ІП НАПН України

          15.03.2024 відбулася зустріч здобувачів освіти ОП «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література» з доктором педагогічних наук, професором, головною співробітницею відділу викладання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Н. Б. Голуб. Ніна Борисівна має вагомий науковий доробок: вона авторка понад 200 наукових праць, а також програм і підручників з української мови, редакторка часопису «Українська мова і література в школі».

          Знана в педагогічній сфері науковиця прочитала лекцію на тему «Актуальні питання методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти», звернувши увагу присутніх на нормативні документи в галузі освіти, термінний апарат сучасної методики викладання української мови, суб’єктів освітнього процесу в ЗЗСО, зміну підходів до навчання суб’єктів освітнього процесу, особливості цих підходів та ін., а також розповіла про досвід написання підручників з української мови для школярів.

          Ніна Борисівна вразила слухачів своєю методичною ерудицією та оригінальним поглядом на навчання. Студенти мали змогу не лише прослухати лекцію висококваліфікованого в педагогічній сфері фахівця, а й отримати аргументовані відповіді на свої запитання: Які теми з методики навчання мови є найменш дослідженими, а тому найбільш актуальними? Який алгоритм написання підручника з української мови для учнів закладів загальної середньої освіти? Які особливості підручника з української мови (автори (Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.) порівняно з підручниками з української мови інших авторів?  тощо.

 

           В.П. Заскалета,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Зустріч з учителем-практиком – випускницею КНЛУ А.В. Солом’яною

          13 березня 2024 року до заняття з курсу «Діалектологія в мовно-літературній шкільній освіті» доєдналася випускниця кафедри української філології, учителька української мови та літератури Спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 181 м. Києва Аліна Василівна Солом’яна і розповіла студентам про особливості викладання творів української художньої літератури з виразним діалектним маркуванням, зокрема таких як «Тіні забутих предків М. Коцюбинського», «Камінний хрест» В. Стефаника, «Захар Беркут» І. Франка та ін.

          Студенти ще раз переконалися в тому, що для успішного засвоєння учнями змісту таких творів, їхньої естетичної довершеності потрібна продумана підготовча робота у вигляді виконання відповідних вправ, спрямована на опрацювання діалектизмів різних мовних рівнів – фонетичного, лексичного та граматичного.

 

           В.П. Заскалета,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Всеукраїнський студентський науковий інтернет-семінар, присвячений 210-річчю від дня народження Тараса Шевченка

          7 березня 2024 року відбувся Всеукраїнський студентський науковий інтернет-семінар «В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля», присвячений 210-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 

          Організатором наукового заходу стала кафедра бізнес-лінгвістики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а співорганізатором — кафедра української філології КНЛУ. 

          В інтернет-семінарі взяли участь студенти першого та другого курсів груп СОукр10-23 та СОукр11-22 філологічного факультету освітніх технологій, які виступили з цікавими та змістовними доповідями: «Стилістичні прийоми у художніх текстах Т.Шевченка», «Діалектизми в художній мові Т.Шевченка», «Поетичне слово Шевченка поза межами України», «Іншомовні лексичні запозичення в поезія Тараса Шевченка», «Моральні цінності в повісті «Наймичка» Тараса Шевченка», «Релігійна лексика у «Кобзарі» Т.Шевченка», «Особливості функціонування лексеми «слово» у текстах творів Тараса Шевченка» та ін. Усі студенти отримають Сертифікати учасників.

          Щиро дякуємо всім організаторам за цікавий захід!

         

          Л.М. Пашинська,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

 

                                                                                               Дорогі здобувачі освіти, колеги!

Запрошуємо на гостьову лекцію «Актуальні питання методики навчання української мови в закладах загальної середньої освіти» Голуб Ніни Борисівни – доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України, відмінника освіти, авторки понад 200 наукових праць, шкільної програми з української мови та шкільних підручників з української мови.

Лекція відбудеться 12 березня 2024 року о 12.00 за покликанням https://meet.google.com/roo-jbeu-os

Вивчення інноваційного підходу до викладання літератури в ЗЗСО з практиком Вікторією Концевою

          23.02.2024 р. здобувачі вищої освіти ОП «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література» взяли участь у роботі майстер-класу «Рецептивний аналіз поетичного тексту: практичні поради для уроку літератури», який провела Вікторія Концева. Професійні та творчі здобутки Вікторії Концевої приголомшливі: вона вчителька української та зарубіжної літератури у Школі вільних та небайдужих, керівниця відділу української мови в онлайн-школі «RIST»; переможниця Всеукраїнського конкурсу вчителів-інноваторів «Teacher Innovation Cup»; переможниця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» в номінації «Зарубіжна література»; переможниця регіонального конкурсу «Кращий блогер Херсона 2019» за учительський блог «Урок зарубіжної: пошуки та інсайти»; акторка херсонського плейбек-театру «Suncity», перформерка; поетка, переможниця Всеукраїнського фестивалю поезії «Ан Т-Р-Акт», фіналістка поетичного фестивалю «Спрага», переможниця поетичного батлу фестивалю «Ірпінський парнас» та Ше.Fest.

          Майстер-клас став відкриттям (і це не пафос!) не лише для здобувачів освіти, а й для викладачів: пані Вікторія щедро ділилася педагогічними знахідками, творчими прийомами, власними позитивними емоціями з (майбутніми) колегами. Завдяки складанню віршостосика студенти ознайомилися із рецептивним аналізом поетичного тексту та поповнили свою педагогічну скарбничку ще одним прийомом роботи з текстом художнього твору. Крім того, під час заходу хтось із учасників згадав дитинство, хтось подумки побував у рідній домівці чи в бабусиній хаті, хтось зрозумів, що пройшов сеанс своєрідної психотерапії, а хтось по-доброму заздрив її учням, але, чи не найголовніше, усі усвідомили, що робота вчителя – це постійні виклики. Пані Вікторія – утілення успішного подолання таких викликів, про що свідчать усі її відомі й невідомі поки що перемоги. Дякуємо залюбленій у свою справу колезі за знайомство, навчання і спілкування! Хочеться хоч трохи бути схожими на неї в усьому, а особливо – в професійній сфері! 

         

          В.П. Заскалета,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Перемога студентів КНЛУ у міському етапі XXIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Зустріч студентів з відомою діалектологинею і вчителькою української мови та літератури Т. В. Щербиною

          21 лютого 2024 року року відбулася зустріч студентів КНЛУ – здобувачів освіти за ОП «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література» з Т. В. Щербиною – к. філол. н., доцентом, доцентом кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики ЧНУ імені Богдана Хмельницького й водночас учителькою української мови і літератури Черкаської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 17. На цьому заході відома діалектологиня, дослідниця говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя, авторка та співавторка багатьох праць з діалектології поділилася з майбутніми вчителями української мови та літератури своїм досвідом організації роботи школярів з діалектною лексикою на уроках української мови і літератури та в позаурочний час.

          Завдяки цій зустрічі, приуроченій до Міжнародного дня рідної мови, студенти отримали уявлення про формування в учнів ЗЗСО комунікативної, предметної, загальнокультурної та проєктно-технологічної компетентностей на матеріалі вивчення діалектної лексики.

 

          В.П. Заскалета,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

 

                                                                                                                Дорогі студенти!

Запрошуємо вас на майстер-клас «Рецептивний аналіз поетичного тексту: практичні поради для уроку літератури», який проведе

Вікторія Концева — вчителька української та зарубіжної літератури у Школі вільних та небайдужих, керівниця відділу української мови в онлайн-школі «RIST» переможниця Всеукраїнського конкурсу вчителів-інноваторів «Teacher Innovation Cup»;

переможниця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Зарубіжна література»;переможниця регіонального конкурсу «Кращий блогер Херсона 2019» за учительський блог «Урок зарубіжної: пошуки та інсайти»;акторка херсонського плейбек-театру «Suncity», перформерка,поетка, переможниця Всеукраїнського фестивалю поезії «Ан Т-Р-Акт», фіналістка поетичного фестивалю «Спрага», переможниця поетичного батлу фестивалю «Ірпінський парнас» та Ше.Fest.

Захід відбудеться 23 лютого, 11.50 за покликанням:https://us02web.zoom.us/j/4253481756?pwd=NjZNQUlnWlE5WUpRdFFLdEowTjcrQT09Meeting ID: 425 348 1756Passcode: 215944

Приєднуйтеся! Буде цікаво.

Гостьові лекції учителів-практиків

          20 лютого 2024 року відбулася гостьова лекція з навчальної дисципліни «Методика навчання української мови і літератури в умовах інклюзивної освіти» для студентів 4 курсу, які навчаються за  освітньою програмою «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література». Лекцію провела заступник директора з навчально-виховної роботи Корсунь-Шевченківської гімназії №5 Шевченко Леся Іванівна.

          Леся Іванівна удокладнено розповіла про досвід організації інклюзивної освіти в їхньому навчальному закладі. Особливо цінним для студентів стало ознайомлення з тим, як організовувати роботу на уроці з дитиною з особливими освітніми потребами, як дібрати завдання, як адаптувати навчальну програму, як оцінювати навчальні досягнення учнів. Головною ідеєю лекції було щире переконання в тому, що всі дітки потребують уваги й турботи і дорослих, і однолітків.

          Ознайомлення з досвідом практичної реалізації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти формує передбачені професійним стандартом компетентності в здобувачів освіти.

 

          О.Ю. Зелінська,

          професор кафедри української філології КНЛУ.

                22 лютого 2024 року з 1500 до 1620 проходитиме університетський тур дистанційної олімпіади з української мови.

                    Люб’язно запрошуємо студентів університету – найкращих знавців української мови – узяти в ньому участь.

                                                              Покликання для участі в заході: http://surl.li/qqwbk 

 

Кафедра української філології

Онлайн-зустріч між учнями СШ №148 ім. Івана Багряного і студентами КНЛУ

          У рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови 20 лютого 2024 року відбулася онлайн-зустріч між учнями 5-Б класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №148 ім. Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови і літератури м. Києва і студентами КНЛУ, якi нaвчaютьcя зa ocвiтньoю пpoгpaмoю «Cepeдня ocвiтa» (укpaїнcькa мoва і лiтepaтуpa, англійська мова, зарубіжна література).

          Пізнавальною для учнів стала мовна вікторина, яку підготували й провели студентки 3-го курсу групи СЛ (укр) 03-21 Світлана Годинчук і Софія Телюк. Дівчата тримали увагу школярів протягом усього уроку. Було видно, що учні не встигали занудьгувати й усі були залучені до процесу. Дітям було цікаво та комфортно, адже в доброзичливій та творчій атмосфері й не могло бути інакше. Учні мали змогу проявити свої знання з української мови, швидкість мислення та логіку. Приємно, що п’ятикласники показали високий рівень знань. У цьому заслуга їхньої вчительки – Жанни Іванівни Жаркової. Яскраві та незабутні враження про нестандартний урок залишаться в учасників надовго!

          Дякуємо за чудову гру та гарний настрій!

       

          Л.В. Гмиря,

          доцент кафедри української філології КНЛУ.

Проблеми екології взаємин і комунікації в сучасному суспільстві – гостьова лекція відомого Ленса Стрейта студентам КНЛУ

          19 лютого 2024 р. о 18:00 викладачі й здобувачі освіти прослухали гостьову лекцію Ленса Стрейта, професора комунікацій та медіадосліджень в університеті Фордхема (США), на тему «Media Ecology and Semantic Ecology». Порушену проблематику важливості екологійних взаємин у комуінкативному просторі студенти-бакалавранти транспонували на освітнє поле діяльності й на заняттях курсу » Український мовний етикет » обговорили роль етикету в забезпеченні екологічності  освітнього процесу, визначили проблемні зони й способи мовного запобігання конфліктам. Гостьова лекція посприяла також вдосконаленню англійськомовної компетентності здобувачів освіти у сфері комунікації з іноземними фахівцями.

 

 

До Міжнародного дня рідної мови (Памʼяті полеглого поета та військового Максима Кривцова)

          21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. У цей день проходять різні заходи, що сприяють популяризації рідної мови, мовній і культурній різноманітності і багатомовності.

          Мова — код надії, наше ДНК. За неї боролися та помирали, за неї віддавали найцінніше — життя. І ми повинні знати тих, хто зараз стоїть за нас в битві: як у гарячих точках на війні, так і мовній битві. Історія твориться вже зараз, і очевидно, що вже в найближчому майбутньому у наших шкільних підручниках ми прочитаємо про тих, кого забрала ця війна, але лишила їхню творчість поколінням. Поет, який точно залишив слід у цій історії — Максим Кривцов.

          Моя презентація була присвячена творчості поета і воїна Максима Кривцова на позивний «Далі», який загинув в бою за Україну. Ми говорили про його життєву дорогу та знайшли спогади друзів Максима про нього: «Він обрав для себе шлях воїна, прийнявши смерть, він вічно житиме як поет», — Катерина Приймак, ветеранка, парамедикиня, співзасновниця ГО «Жіночий ветеранський рух», подруга Максима Кривцова.

          Завдяки аудіозаписам, створеним за життя письменника, ми мали змогу прослухати вірш у його ж виконанні. На жаль, сигнал повітряної тривоги покликав нас в укриття. Голос «Далі» обірвала війна…

          Нехай пам’ять про рівненського «поета з серцем воїна, душею дитини та мудрістю старця» закарбується словами його поезій у наших серцях.

         

          Лілія Королькова,

          студентка групи СЛ(укр) 03-21  КНЛУ.

Гостьова лекція-бесіда випускниці кафедри Карини Докієнко на тему "Дослідження вітального дискурсу й інші виклики магістратури"

          16.02.2024 гостьову лекцію-бесіду на тему «Дослідження вітального дискурсу й інші виклики магістратури» студентам-україністам бакалаврату прочитала випускниця освітньої програми, учитель української й англійської мов Карина Павлівна Докієнко. Передусім гостя ознайомила з власними науковими здобутками у царині вивчення вітального дискурсу, поглибила уявлення здобувачів про виражальні можливості рідної мови, поділилася секретами створення ефектного й ефективного вітального тексту.

          Для бакалаврів був цінним досвід К.П.Докієнко в організації й виконанні наукового дослідження, структуризації і систематизації матеріалу, поєднанні наукової і навчальної діяльності. Студенти розпитали випускницю про специфіку навчання в магістратурі порівняно з бакалавратом. Гостя схвально відгукнулася про курси, прослухані в межах ОП магістерського рівня освіти, наголосила на підвищенні її професійного рівня, здатностей до самоорганізації, саморозвитку й рекомендувала бакалаврам обов’язково вступати до магістратури.

 

М.П. Баган,

професор кафедри української філології КНЛУ.

 

     

Зустріч з професіоналом-практиком

          15 лютого 2024 року бакалавранти і магістранти філологічного факультету освітніх технологій, які навчаються за освітніми програмами «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література», «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань», зустрілися з учителем української мови і літератури Путрівського академічного ліцею Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області, керівником методоб’єднання вчителів мовно-літературного напряму територіальної громади Юлією Петрівною Педенко. Тема зустрічі – робота з обдарованими дітьми – викликала значне зацікавлення і серед здобувачів освіти, і серед науково-педагогічних працівників. Пані Юлія, яка майже щорічно впродовж останніх п’яти років має переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Українська мова»,  поділилася системою роботи з вияву, розвитку здібностей і мотивування обдарованих учнів. Приємно, що лейтмотивом усієї бесіди було переконання в тому, кожна дитина неповторна, має природні унікальні здібності й таланти. Головне завдання сучасного вчителя, зокрема словесника, не загубити, а віднайти, не зруйнувати, а врятувати, не відштовхнути, а підбадьорити.

 

Г.Б. Мінчак,

доцент кафедри української філології КНЛУ.

                                                                                                               Шановні бакалавранти!

           Запрошуємо вас на зустріч-бесіду з випускницею кафедри, учителем Кариною Докієнко на тему «Дослідження вітального дискурсу й інші виклики магістратури», яка відбудеться 16.02.2023 о 13.10 за покликанням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg1NGRhNTctODA1NS00OWI1LTkzMWItNmI4NWZjNDg4MDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%22a05da01f-8799-439c-8008-5908a0bef405%22%7d

          Гостя ознайомить вас зі своїми науковими здобутками, поділиться враженнями про навчання в магістратурі за освітньою програмою «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань», розповість про набуті уміння й професійні можливості, допоможе визначитися, чи потрібна вам магістратура.

 

 

Захист курсових робіт з української мови

           28 грудня 2023 року на кафедрі української філології КНЛУ свої курсові роботи захищали дев’ять студентів-третьокурсників філологічного факультету освітніх технологій, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.01 Українська мова і література. Упродовж захисту всі здобувачі вищої освіти продемонстрували актуальні, змістовні, цікаві та різноаспектні доповіді, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, уміння розв’язувати поставлені перед ними завдання, критично осмислювати важливі мовознавчі проблеми. Усі курсові роботи мали необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності та були позитивно оцінені.

          Щиро дякуємо керівникам курсових робіт – проф. Баган Мирославі Петрівні та доц. Заскалеті Валентині Петрівні –  за розкриття й  плекання молодих наукових талантів!

          Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт і бажаємо прогресувати у своїх наукових зацікавленнях, міцнішати в маленьких перемогах, щоб досягти ще більших!

 

Г.Б. Мінчак,

доцент кафедри української філології КНЛУ.

Випуск магістрів

          Щиро вітаємо наших дорогих випускників – Гунько Катерину, Докієнко Карину, Кривенка Антона, Ласкаву Анастасію, Мшецяна Карена – з отриманням диплома магістра!

          Сердечно бажаємо вам мирного неба для польоту ваших свіжих думок, попутного вітру – для якнайшвидшої реалізації задуманого, твердої землі – для впевненості і краси – для душі!

 

Атестація магістрів - 2023

          Цьогорічне 13 грудня для кафедри української філології КНЛУ – день народження  молодих талановитих колег, день спільної радості та кафедральних досягнень, спричинений захистом кваліфікаційних робіт магістрантів філологічного факультету освітніх технологій денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації 014.01 Українська мова і література освітньої програми «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань».

          Екзаменаційна комісія, яку очолила доктор філологічних наук, професор Наталія Олександрівна Висоцька, відзначила надзвичайну актуальність і тематичний розмах магістерських праць, їхню долученість до сучасної мовознавчої парадигми. Так, Катерина Гунько дослідила усталені порівняння в сучасних українській і англійських мовах у структурно-семантичному лінгвокультурологічному аспекті; Карина Докієнко проаналізувала традиції і новаторство в стилістиці українськомовного вітального дискурсу. Роботи трьох інших магістрантів поглибили вивчення українського політичного дискурсу воєнного періоду: Антон Кривенко описав концептуальну метафорику в промовах Президента України Володимира Зеленського; Анастасія Ласкава всебічно вивчила сучасні евфемізми та дисфемізми; Карен Мшецян встановив специфіку репрезентації дихотомії «СВІЙ» / «ЧУЖИЙ».

          Наші вчорашні магістранти всупереч усім перешкодам із безкінечними реченцями й воєнними небезпеками натхненно продемонстрували свої глибокі знання, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати висновки своїх робіт. Усі здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти одержали відмінні оцінки.

          Щиро вітаємо наших дорогих магістрів і їхніх наукових керівників – професора М.П. Баган і доцента Г.Б. Мінчак! Бажаємо щораз перевершувати свої та чужі досягнення, плекати професійний саморозвиток і неодмінно щасливішати в рідній країні!

          Усіх випускників магістратури-2023 запрошуємо до наукової співпраці та вступу до аспірантури Вашої альма-матер!

Г.Б. Мінчак,

доцент кафедри української філології КНЛУ.

Бесіди на теми "Книги в житті людини", "Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління – соціальне зло та їх наслідки"

У листопаді-грудні зі студентами групи СОукр10-23 філологічного факультету освітніх технологій провели бесіди на теми

«Книги в житті людини», «Наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління – соціальне зло та їх наслідки»

(куратор — доц. Пашинська Л.М.)

Під час обговорень зі студентами переглянули тематичні фільми.

Залучаємо учителів-практиків до освітнього процесу

          До участі у проведенні практичного заняття з «Історичної граматики української мови» для студентів третього курсу філологічного факультету освітніх технологій Київського національного лінгвістичного університету (ОП «Українська мова і література, англійська мова і література, зарубіжна література») запрошено вчительку української мови і літератури Безпалу Наталію Василівну. Наталія Василівна – учитель вищої категорії, заступник директора Корсунь-Шевченківського ліцею, кандидат філологічних наук, стаж – 28 років.

          На занятті Наталія Василівна ознайомила студентів з тим, які теми з історії української мови внесено до навчальних програм для 10–11 класів навчального предмета «Українська мова» (профільний рівень). Особливо наголосила на тому, що відповідно до програми профільного рівня вчитель має пояснити учням, які риси є визначальними для української мови. 

          Учителька наголосила на тому, що знання історичної граматики української мови при вивченні шкільного курсу української мови надзвичайно необхідні, адже матеріал, передбачений змістом дисципліни, торкається всіх розділів курсу української мови, передовсім фонетики та морфології.

          У контексті практичного заняття, де студенти вивчали  розвиток категорій і форм іменника, Наталія Василівна навела актуальні приклади, що стосуються функціювання в сучасному українськомовному континуумі форм давального відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни, збереження форм двоїни в орудному відмінку, що нині потрактовують як паралельні закінчення, та ін.

          Студенти взяли для себе найголовніше: знання історичного розвитку української мови не обмежуються університетом, а є вагомою складовою компетентнісної парадигми вчителя української мови.

 

          О.Ю. Зелінська,

          професор кафедри української філології КНЛУ.

 

Бесіда на тему "День пам’яті жертв Голодомору"

24 листопада 2023 року зі студентами групи СЛ(укр) 03-21 філологічного факультету освітніх технологій провели бесіду на тему

«День пам’яті жертв Голодомору»

(куратор – доц. Гмиря Л.В.)

Студенти переглянули запропоновану презентацію, засудили Голодомор як акт винищення людства та наголосили на необхідності вшанування пам’яті мільйонів знищених голодом українців.

Участь студентів і викладачів кафедри у міжнародній науковій конференції «Граматичний портрет української мови у ХХІ сторіччі» на пошану доктора філологічних наук, професора Городенської Катерини Григорівни

          23–24 листопада 2023 року студенти й викладачі кафедри долучилися до міжнародної наукової конференції «Граматичний портрет української мови у ХХІ сторіччі» на пошану доктора філологічних наук, професора Городенської Катерини Григорівни. Щиро вдячні організаторам й усім учасникам за цікаве наукове спілкування, змістовне висвітлення нагальних граматичних проблем, чітке й зважене обґрунтування нових тенденцій в граматичній підсистемі української мови. Сердечно бажаємо вельмишановній Катерині Григорівні успіхів, завзяття, натхнення в невтомній науковій і просвітницькій праці, втішних здобутків у зміцненні й поширенні рідної мови!

 

У школі ми вже не гості: ми колеги вчителів-професіоналів!

          Виробнича педагогічна практика — важливий етап навчання майбутніх учителів.  Наші практиканти щодня переконуються, що роки бакалаврату, безліч пар і години самостійної роботи із сучасної української літературної мови, історії української літератури, педагогіки, психології, методики і  багатьох інших дисциплін дають міцний фундамент, щоб стати поруч з учителем-професіоналом, отримати довіру асистувати і перебирати на себе відповідальні повноваження вести уроки української мови і літератури, занурюватися у життя класу і школи.

         Майбутні вчительки української мови та літератури,  студентки 4 курсу освітньої програми «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література», вже третій тиждень сумлінно працюють в Українському колежі імені В. О. Сухомлинського (спеціалізованій школі №272) і діляться першими враженнями від роботи з учнями.

          Лише попрацювавши з дітьми, можна їх зрозуміти. Учні дуже розумні та сучасні, не лише вони вчаться від нас, але й ми маємо в них повчитися креативності та життєрадісності. Вони стали моєю опорою та підтримкою, завдяки якій я змогла перебороти свій страх. 

                                                                                                                                                                                                                                     Вероніка Нагорна

          Комфортний психологічний мікроклімат — запорука продуктивного навчання. Під час практики я вкотре переконалася, що емоційне налаштування на роботу зараз на першому місці. Учням комфортніше працювати, коли їх підтримують, допомагають та мотивують. Завдяки взаєморозумінню створюється звʼязок між учителем та школярами, що надзвичайно необхідно в наш складний час.

                                                                                                                                                                                                                                           Юлія Каленюк

          Педагогічний авторитет вчителя включає в себе такі якості вчителя як: любов до дітей і педагогічної професії, повага і довіра до школяра,загальна культура поведінки вчителя, володіння правильною і виразною мовою і педагогічний оптимізм- ось,що я помітила за повноцінні 2 тижні практики у моєму 5-А класі, адже учні мають повагу як до вчителя, так і до мене, поки я в них тимчасово веду уроки. Вони не бояться виражати свої думки і легко йдуть на контакт, тому в класі панує робоча і водночас приємна атмосфера, і це, я вважаю, — заслуга вчителя😌.

                                                                                                                                                                                                                                            Юлія Кноблох

          Емоційна стабільність та розвиток вчителя є фундаментом. Саме емоційна стабільність допомагає вчителю облаштувати комфортний мікроклімат у класі та справжню взаємодію з учнями. Я помітила, що коли дітям дають змогу висловити свою думку, то учні стають більш активні, а от коли потрібно виконувати завдання лише суто за «умовами вправи»,  то вони пасивніші.  На одному з уроків української літератури я запропонувала обрати форму завдання: відповісти на питання з підручника, чи «висловити свою думку та обґрунтувати її», і учні одноголосно обрали другий варіант. Нам вдалося провести жваве обговорення художнього твору.  Хоча керувати такою роботою було досить відповідально і подекуди складно, але мої семикласники такі цікаві і глибокі.

                                                                                                                                                                                                                                Валерія Семенченко

          На уроці вчитель уважний і до себе (стежить за вербальними та невербальними складовими), і до учнів, адже кожному з них треба приділити  увагу, зацікавити. Це непросто, та отримуючи слова подяки від учнів, надихаєшся і хочеш наступного разу дати їм ще більше користі, чогось цікавого та приємного.

                                                                                                                                                                                                                                   Лілія Венгльовська

О.А. Попова, 

доцент кафедри української філології КНЛУ.

РЕЗУЛЬТАТИ І етапу ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

          27 жовтня 2023 року стартував ХХІV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

          Мета Конкурсу – сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до культури й традицій українського народу.

          Мовний марафон традиційно розпочався у День української писемності та мови й об’єднав учнів закладів загальної середньої освіти, слухачів закладів професійної освіти, а також студентську спільноту закладів вищої освіти. 

          Студенти братимуть участь у трьох етапах: у закладі вищої освіти, в обласному та підсумковому етапах. 

          Київський національний лінгвістичний університет традиційно долучився до участі в Конкурсі, і 16 листопада був проведений І етап. Цьогоріч конкурсну роботу писали 50 студентів різних факультетів та курсів університету.

                                                                                                                                   РЕЗУЛЬТАТИ

                                                                          І етапу ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учасника                     

Загальна кількість балів

1.

БІЛА Софія Олександрівна

28

2.

БОГДАН Анастасія Сергіївна

не з’явилася

3.

БОНДАРЕНКО Дарья Павлівна

48

4.

БРОШКОВА Валерія Михайлівна

31

5.

БУБНОВА Софія Віталіївна

50

6.

БУРЯК Вікторія Валеріївна

45

7.

ВЕЛЕТНЮК Віта Олександрівна

38

8.

ВІЛЬНА Вікторія Сергіївна

не з’явилася

9.

ГАЩУК Анна Юріївна

не з’явилася

10.

ГЕРАСИМЕНКО Христина Миколаївна

42

11.

ГЛАДКА Анна Ігорівна

не з’явилася

12.

ГОРБУНЕНКО Вікторія Віталіївна

48

13.

ГРИЦЕНКО Марія Сергіївна

44

14.

ДЕМЧУК Єлизавета Артемівна

26

15.

ДМИТРАШКО Валерія Романівна

34

16.

ЄРМІШКІНА Єлизавета Дмитрівна

39

17.

ЖИЛКА Дарія Михайлівна

42

18.

ЗАХАРКІВ Ірина Сергіївна

46

19.

ЗИБІНА Євгенія Сергіївна

41

20.

ЗОЛОТАР Владислава Олександрівна

60

21.

ЗОЛОТАРЬОВА Луїза Георгіївна

39

22.

КАРПЮК Данило Богданович

37

23.

КЛЮЧТА Максим Вікторович

51

24.

КОНДРАШОВ Дмитро Олександрович

49

25.

КРАПЧАТОВА Єлізавєтта Олексіївна

56

26.

КРУК Софія Юріївна

56

27.

КУЧКОВА Вікторія Олександрівна

44

28.

ЛИТВИНЕНКО Валерія Віталіївна

56

29.

ЛИТВИНОВ Віталій Олегович

33

30.

ЛИХАЧОВА Марія Вячеславівна

59

31.

ЛУГОВА Ксенія Олександрівна

44

32.

МАКАРЧЕНКО Вероніка Сергіївна

41

33.

МАРТИНЮК  Олена Романівна

25

34.

МАРЧЕНКО Олександра Сергіївна

53

35.

МИКИТЧУК Марія Юріївна

44

36.

ОМЕЛЯНЧУК Анастасія Олександрівна

51

37.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Лілія Павлівна

51

38.

ПИВОВАР Вікторія Андріївна

36

39.

ПРИЙМАК Софія Олександрівна

55

40.

РЕДЧЕНКО Альона Андріївна

45

41.

РОЖКОВА Єлизавета Романівна

не з’явилася

42.

САВКОВА Аліна Михайлівна

42

43.

СЕРГІЄНКО Вікторія Анатоліївна

35

44.

СИДОРЕНКО Михайло Андрійович

не з’явився

45.

СІДЕЛЬНІКОВА Віола Михайлівна

46

46.

СОКОЛОВА Анастасія Валеріївна

не з’явилася

47.

ТАХА Ясмін

48

48.

ТИЩУК Аліна Юріївна

не з’явилася

49.

ТУПІЧАК Софія Юріївна

32

50.

ЦАЛЬ Ольга Василівна

36

51.

ЧЕРНЕГА Сергій Сергійович

56

52.

ЧОБІТЬКО Марія Павлівна

58

53.

ШАБАНОВА Анастасія Анатоліївна

50

54.

ШАПОВАЛОВА Олександра Вікторівна

36

55.

ШВЕЦЬ Анастасія Олексіївна

33

56.

ШВЕЦЬ Анна Олегівна

56

57.

ШИГІЛЬДЄЄВА Валерія Юріївна

54

58.

ШКАБАРНЯ Ірина Віталіївна

37

            Щиро вітаємо переможців Конкурсу та їхнього наукового керівника!

            Бажаємо всім невпинного руху вперед, задоволення від навчання і професійної діяльності, подальших творчих перемог, успіхів та звершень!

 

 

 

Участь студентів-україністів у прослуховуванні лекції професора Анатолія Миколайовича Нелюби

          20 листопада 2023 року в рамках вивчення вибіркової дисципліни «Українські ономастичні студії» студенти 2 курсу філологічного факультету освітніх технологій, що здобувають освіту за ОП Українська мова і література, англійська мова та зарубіжна література, доєдналися до відкритої лекції А. М. Нелюби, докт. філол. наук професора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, на тему: «Українське ім’я по батькові і правно-лінгвальне невігластво». Завдяки шанованому лекторові та учасникам дискусії (С. П. Головатому, Н. Г. Горголюк, С. О. Соколовій, М. С. Скабові, О. Д. Кочерзі, Ю. І. Коханові, О. О. Лукашанцю, С. П. Бибик, А. С. Федорінчик, Є. А. Карпіловській) щодо порушеної проблеми студенти збагатилися новими знаннями, озброїлися (контр)аргументами щодо доцільності/(не)обов’язковості уживання імені по батькові в найменуванні особи в текстах офіційно-ділового та наукового стилю.

 

В.П. Заскалета, 

доцент кафедри української філології КНЛУ.

Лекція представників роботодавця – мережі мовних шкіл "Спік вел" – за участю випускниці кафедри Д. Кобзар

          16 листопада о 14.30 студенти-україністи прослухали гостьову лекцію представників мережі мовних шкіл «Спік вел» про особливості змішаного інноваційного навчання англійської та української мов за допомогою цифрових технологій. Гості продемонстрували свою освітню платформу, розповіли про переваги компанії, зокрема, гнучкий графік роботи, можливість тренінгів для викладачів, широкі перспективи кар’єрного зростання. Здобувачі освіти поставили  низку конкретних запитань щодо вимог до претендентів на посади викладачів англійської  й української мов та особливості робочого графіку в компанії. Зустріч вийшла змістовною, конструктивною, емоційно теплою.   

Лекція др. Ерін Паркс, професора Оттавського університету (Канада) на тему "Музика як засіб інклюзивної освіти"

           16.11.2023 р. о 20.00 студенти-україністи прослухали англійськомовну лекцію др. Ерін Паркс, професора Оттавського університету (Канада), директора центру «Лотос» для навчання дітей-аутистів, на тему «Музика як засіб інклюзивної освіти». Лекторка продемонструвала цікаві форми роботи з дітьми-аутистами, обґрунтувала основні засади виховання й навчання маленьких учнів з особливими потребами, відповіла на численні запитання студентів про необхідні вимоги до педагогів у таких закладах, про форми активізації й концентрації уваги учнів-аутистів та розвивальні можливості різних видів музики. Вдячні за цікаву й пізнавальну лекцію, можливість поспілкуватися англійською мовою про освітні проблеми.

Гостьова лекція доцента Василя Вікторовича Денисюка на тему "Історія дієслівних форм в українській мові"

          Лекцію, присвячену історії українського дієслова, для студентів 3 курсу філологічного факультету освітніх технологій Київського національного лінгвістичного університету (ОП «Українська мова і література, англійська мова і література, зарубіжна література») прочитав доцент кафедри української філології Хмельницького національного університету Василь Вікторович Денисюк.

          Василь Вікторович понад два десятиліття викладає історичну граматику української мови, він автор наукових розвідок, у яких розкриває різні аспекти історичного розвитку української мови.

          Викладаючи матеріал, лектор акцентував на тому, що дієслово – особливий клас слів у системі української мови, адже немає жодної мови, у якій би не було дієслів, наголосив на дискусійних питаннях, звернув увагу на специфіку вивчення дієслова в закладах середньої освіти та вищій школі.

          Василь Денисюк прагнув, щоб студенти зрозуміли, що дієслово не просто лексико-граматичний клас слів, воно несе в собі закарбовану з древніх часів філософію, органічне людське прагнення до дії і добротворення як основи життя, про що промовисто сказав Степан Павленко: «Коли мене відчай зігнув у підкову, коли вже здалося, що сил немає, іменник за руку узяв дієслово, і я прочитав: “Життя триває”».

          Побажаємо лекторові подальшого осягнення наукових вершин, а нашим студентам – успіхів у навчанні та професійній діяльности у вільній, незалежній, величній Україні.

 

О.Ю. Зелінська,

професор кафедри української філології КНЛУ.

 

Запрошуємо на зустріч із роботодавцем – представниками компанії «Спік вел»

          16 листопада о 14.30 відбудеться гостьова лекція представників мережі «Спік вел» на тему «Мовна школа «Спік вел» : діджитал-інструменти у викладанні англійської мови та карʼєрні перспективи» щодо можливостей співпраці з ними.

         Покликання на захід:

https://us04web.zoom.us/j/75734050260?pwd=j3uOhV7bHg3ZrY138phRVXBwtJW108.1

Meeting ID: 757 3405 0260

Passcode: 3iATk9

Запрошуємо на відкриту лекцію доктора філологічних наук, професора кафедри української філології КНЛУ Оксани Юріївни Зелінської

           31 жовтня 2023 року відбудеться відкрите заняття доктора філологічних наук, професора кафедри української філології КНЛУ  Зелінської Оксани Юріївни.

          Тема лекції «Український правопис: історія нищення національної ідентичности».

           Лекція відбудеться на третій парі для студентів 3 курсу філологічного факультету освітніх технологій,  група Сл (укр) 03-21.

          Запрошуємо всіх охочих.

          Приєднатися до лекції можна за покликанням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiN2RhMWMtNDQ4YS00MjMwLWJiZTEtNWYzNmUwYjYwMGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%224e0c0ff8-afc1-4b71-be9f-246dc9f03423%22%7d

                                                                            Кафедра української філології

27 жовтня 2023 року в Київському національному лінгвістичному університеті стартував І-й етап ХХIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

          Мета конкурсу – піднесення престижу української мови, популяризація її серед студентської молоді.

          Кафедра української філології КНЛУ запрошує студентів усіх курсів Київського національного лінгвістичного університету до участі в конкурсі знавців української мови.

          Цьогоріч конкурс відбуватиметься в дистанційній формі. Для того, щоб подати заявки для участі в конкурсі, потрібно до 15 листопада 2023 року  попередньо зареєструватися, надіславши заявку в Teams (приватним повідомленням) Пашинській Людмилі Михайлівні.

          Відкриття конкурсу з оголошенням умов його проведення, а також перший дистанційний етап відбудеться 16 листопада 2023 року о 14:40 онлайн на платформі Microsoft Teams.

          За деталями та довідками щодо умов проведення конкурсу звертайтеся на електронну адресу кафедри української філології kaf.ufs@knlu.edu.ua.

 

                                     Щиро запрошуємо всіх охочих!
                                                      Бажаємо успіхів!

 

 

Радіодиктант національної єдності - 2023

          Сьогодні, 27 жовтня 2023 року, у День української писемності та мови, студенти І курсу груп МЛф07-23, МЛф08-23 факультету романської філології і перекладу КНЛУ (викладач — доц. Пашинська Л.М.), студенти ІІ курсу групи СОукр 11-22 і студенти ІІІ курсу групи Сл(укр) 03-21 філологічного факультету освітніх технологій КНЛУ (викладачі – доц. Мінчак Г.Б., доц. Гмиря Л.В.) долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності.

          Захід і повʼязані з ним урочистості розпочалися об 11:00 на різних інтернет-платформах.

          Текст під назвою «Дороги України» написала поетеса, письменниця, лауреат Шевченківської премії Катерина Калитко, а зачитав його актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у стрічці «Довбуш» – Олексій Гнатковський.

          Зворушливий, із глибоким змістом текст диктанту всім сподобався, викликав у студентів гарні емоції та низку питань щодо написання прислівників, загальних / власних назв, пунктуації, значень окремих слів.

          Олена Жабчик, студентка ІІ курсу філологічного факультету освітніх технологій, яка навчається за освітньою програмою «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література»:

          «Диктант національної єдності України — це важливий захід, який об’єднує громадян України в спільному акті письма національною мовою. Ця ініціатива сприяє зміцненню національної ідентичності та підтримці мовної культури. Диктант щороку стає подією, яка об’єднує і надихає українців долучатися до збереження своєї мовної спадщини не тільки в Україні, а й за її межами. Текст «Дороги України» має глибокий зміст, що не залишить байдужим жодного українця. Я бачила і сама відчула, наскільки глибоко цей текст торкнув душевні струни українців. Цього року я вже студентка другого курсу, тобто доросла людина. І можу порівняти, наскільки в мене змінилося ставлення до диктанту. Раніше це було зобов’язання, виконавши яке, я могла бути вільною до наступного року. Але зараз я розумію, наскільки важливим це є для мене, коли разом зі мною цей диктант пише ще декілька тисяч людей. І це об’єднує всіх нас, дає нам спільну мету — вшанування не тільки пам’яті Нестора Літописця, а й нашої рідної української мови»

          Софія Іваницька, студентка ІІ курсу філологічного факультету освітніх технологій, яка навчається за освітньою програмою «Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література»:

          «Особисто для мене радіодиктант – це особлива та цікава традиція. Текст радіодиктанту щороку неповторний, але цьогоріч мене вразила його метафорика.  Мені дуже сподобалася метафора в реченні «Підірвані мости лежать животами у своїх ріках, і ріки обіймають їх». А ще він актуалізував гарні українські лексеми на зразок обіч, бганка, левада, видолинок.

          Даю собі слово: відпочити на Хаджибейському лимані!»

          Враження від почутого і побаченого залишилися приємними, святковими, усіх сьогодні обʼєднало українське слово і безмежна любов до нього!

 

Л.М. Пашинська, Г.Б. Мінчак,

доценти кафедри української філології КНЛУ.

 

Бесіда на тему "Булінг - як не стати жертвою знущань"

24 жовтня 2023 року зі студентами групи СОукр10-23 філологічного факультету освітніх технологій провели бесіду на тему

 «Булінг — як не стати жертвою знущань»

(куратор — доц. Пашинська Л.М.)

Під час бесіди зʼясували, що таке булінг, які його типові ознаки, які є види булінгу, як йому запобігти, куди звертатися у разі знущань, цькувань, переслідувань.

Під час обговорення зі студентами переглянули тематичні фільми (див. посилання⬇️⬇️⬇️)

Бесіда на тему "Формування культури навчальної праці здобувача вищої освіти"

20 жовтня 2023 року зі студентами групи СЛ(укр) 03-21 філологічного факультету освітніх технологій провели бесіду на тему

«Формування культури навчальної праці здобувача вищої освіти»

(куратор – доц. Гмиря Л.В.)

Саме організація розумової діяльності відповідно до власних потреб і вимог, передбачених культурою навчальної праці, дає змогу студентові максимально використовувати ресурс власних умінь і навичок.

Бесіда про перейменування вулиць у місті Києві

          19 жовтня 2023 року в рамках педагогічної практики Карен Мшецян, магістрант 2 курсу ОП Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань, у руслі вивчення вибіркової дисципліни «Українські ономастичні студії» студентами 2 курсу, що здобувають освіту за ОП Українська мова і література, англійська мова та зарубіжна література, провів бесіду про перейменування вулиць м. Києва. Бесіда була цікавою і пізнавальною для всіх учасників заходу.

 

Педагогічна практика магістрантів

          Студенти групи МСОукр 03-22 другого (магістерського) рівня освіти з 18.09.2023 р. до 20.10.2023 р. проходили педагогічну практику з української мови і літератури на базі кафедр української філології і теорії та історії світової літератури.

          Магістранти відвідали різні дисципліни з української мови й літератури, які вивчають студенти бакалаврату (групи Сл(укр) 03-21, СОукр 11-22), й провели за розкладом цих груп лекції й практичні заняття із дисциплін «Сучасна українська літературна мова» (розділи «Лексикологія», «Морфологія»), «Історія української літератури», «Основи термінознавства»), засідання наукових гуртків («Культура мовлення українського перекладача», «Українська мова як іноземна: методика викладання і практика вивчення»).

          Магістранти потішили викладачів і баклаврів оригінальними презентаціями до лекцій, захопленим і завзятим стилем викладання, щирим вболіванням за якість навчання.

          Навчальна практика є справді цінним досвідом, дає змогу магістрантам перевірити свої навички, помітити переваги та визначити слабкі сторони. Цього року практика з української мови та літератури пройшла дуже добре, ми відвідували лекційні та практичні заняття наших викладачів, згодом проводили їх самі. Було важко проводити заняття та одночасно працювати над магістерськими роботами. У цьому, на мою думку, полягала найбільша складність. Проте, на щастя, викладачі дуже допомагали в різноманітних ситуаціях.

                                                                                                                                                                                                                                      Анастасія Ласкава

          Практика викладання в університеті стала для мене новим та надзвичайно важливим і потрібним досвідом. Нові формати, цікаві студенти із щирим запалом до нових знань та викладачі, завжди готові піти назустріч. Основними труднощами були проблеми з інтернетом. Проте, хто хоче, той шукає можливості…

                                                                                                                                                                                                                                           Карен Мшецян

          Загалом практика була дуже корисною. Особисто для себе я дізналася багато нової інформації, яка допоможе мені у моїй професійній сфері. Практичні та лекційні заняття були цікавими, а матеріали, які я знаходила готуючись до пар, знадобляться не лише мені, а в першу чергу ще й студентам.

                                                                                                                                                                                                                                        Карина Докієнко

          Ця практика кардинально відрізняється від практики у школі — це новий рівень, який ми здобуваємо. Викладачі йдуть назустріч та допомагають у вирішенні складних ситуацій.

                                                                                                                                                                                                                                        Катерина Гунько

          Що ж, вітаємо наших колег-магістрантів з набуттям нового освітянського досвіду і бажаємо їм широких можливостей у застосуванні своїх знань і педагогічних умінь.

          Навчати – дуже благородна і відповідальна місія. Твердого і впевного поступу нашим магістрам у її виконанні! 

Цінний практичний досвід від літературного редактора журналу "Українська мова" Валентини Миколаївни Фурси

          16.10 2023 на занятті з курсу «Культура української наукової мови» старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, літературний редактор журналу «Українська мова», кандидат філологічниих наук Валентина Миколаївна Фурса розповіла про типові помилки в наукових працях, пояснила причини цих помилок й запропонувала нормативні способи їх виправлення.

          Щиро дякуємо за цінний редакторський досвід!

 

Радіодиктант національної єдності – 2023

          Кафедра української філології Київського національного лінгвістичного університету запрошує студентів, викладачів та всіх охочих долучитися до щорічної всеукраїнської акції – Радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 27 жовтня об 11:00 за київським часом.

          Авторкою Радіодиктанту національної єдності цьогоріч стала українська поетка та перекладачка Катерина Калитко. А читати диктант буде актор Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». До методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

          Щиро запрошуємо всіх охочих!

Українська лінгвістика у форматі любови (відкрита лекція проф. К.Г.Городенської - цінний досвід для наших студентів)

          12 жовтня 2023 р. філологічна громадськість України мала змогу прослухати доповідь «Граматичні дослідження української мови в контексті славістики», яку виголосила докторка філологічних наук, професорка Катерина Григорівна Городенська. Крізь витончений академізм доповідачки струменіла живодайна любов до української мови. Усі присутні суголосні в тому, що війна частково «зруйнувала парадигму наукових зустрічей “віч-на-віч”, але не змогла згасити прагнення до наукового пошуку, бажання проникати у глибини нашої мови». А їх ще так багато незвіданих!!!

          Особливо приємно від того, що лекторка назвала Київський національний лінгвістичний університет осередком вивчення зіставної семантики. Підтримуймо й надалі такий високий статус. Знання мов відкриває юним дослідникам широкі перспективи.

          Виступ Катерини Григорівни Городенської викликав жваву дискусію, оприявнив нові напрями лінгвістичних досліджень. Доповідь прослухали викладачі і студенти Київського національного лінгвістичного університету, і вже на найближчій парі буде обговорено дотичні до навчальних дисциплін питання. Бажаємо Катерині Григорівні, усьому науковому лінгвістичному суцвіттю невичерпної наснаги, а нашій Україні перемоги, миру і процвітання.

 

О.Ю. Зелінська,

професор кафедри української філології КНЛУ.

Участь магістрантів у методичному семінарі «Сучасні засоби навчання мовознавчих дисциплін»

          9 жовтня 2023 року магістранти першого та другого курсів спеціальності 014 Середня освіта, 014.01 Українська мова і література узяли участь у методичному семінарі «Сучасні засоби навчання мовознавчих дисциплін».

          Доповіді на теми: «Сучасні ІКТ та засоби навчання», «Майндмепінг у системі засвоєння дисциплін лінгвістичного циклу у ЗВО», «Інфографіка як спосіб візуалізації навчального матеріалу», «Формування лексичної компетентності методом гейміфікації», «Інтернет-меми — інноваційні засоби навчання української мови», «Онлайн-тестування у навчанні української мови» представили студенти Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. Доктор педагогічних наук, професор  Лілія Володимирівна Рускуліс, керівник магістерських науково-методичних розвідок з методики на навчання мовознавчих дисциплін, наголосила на важливості пошуку шляхів осучаснення засобів навчання, спільних напрацювань і запросила студентів Київського національного лінгвістичного університету до обговорення представлених матеріалів. Кандидат педагогічних наук, доцент Олена Анатоліївна Попова, керівник педагогічної практики магістрантів, зауважила, що аналіз практичного досвіду кожного учасника є важливим, адже ілюстрування теоретичних рекомендацій конкретним застосуванням, узагальнення практичного досвіду дозволяє напрацьовувати підходи до вибору ефективних засобів навчання.

          «Було цікаво розглянути детальніше новітні технології в контексті методики навчання української мови. Часто говорять про використання нових технологій на уроках природничих наук, іноземної мови, а от щодо занять з української мови, чесно кажучи, чула не так багато. Учасники семінару на прикладах показали, як можна застосовувати гейміфікацію, де можна створити якісну інфографіку і багато іншого. А головне: це до снаги і викладачам-початківцям. Однозначно, це — багатий матеріал для подальших творчих пошуків!» — прокоментувала Софія Горенчук, магістрантка 1 курсу освітньої програми «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань».

 

О.А. Попова, 

доцент кафедри української філології КНЛУ.

Вітаємо колег й колектив кафедри української філології з черговим надбанням!

Кафедрою української філології у 2023 році було підготовлено низку посібників, серед яких вийшли друком:

  • Баган М.П., Гмиря Л.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія [навчально-методичний посібник]. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023. 87 с.

Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Морфологія», авторами якого є доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології М. П. Баган і кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Л. В. Гмиря, допоможе студентам легко й ефективно опанувати морфологію сучасної української літературної мови, а викладачам – зацікавити студентів і забезпечити їх добротними тренувальними вправами. Він створений передусім для самостійного вивчення студентами розділу “Морфологія”. Проте матеріалами посібника можна скористатися і для проведення практичних занять, і для перевірки викладачем знань студентів. 

 

  • Гмиря Л.В. Методика викладання української мови як іноземної: [навчальний посібник] 2-ге вид., допов. Київ.: Видавничий центр КНЛУ, 2023. 40 с.

Навчальний посібник «Методика викладання української мови як іноземної», автором якого є кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Л. В. Гмиря, сприятиме засвоєнню слухачами основ методики викладання української мови як іноземної, основним завданням якої є формування іншомовної комунікативної компетенції та удосконалення професійно-комунікативної компетенції викладачів української мови як іноземної на основі сучасних методів навчання іноземних мов.

 

  • Пашинська Л. М. Готуймося до мовних конкурсів, олімпіад, змагань. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023. 128 с.

Збірник «Готуймося до мовних конкурсів, олімпіад, змагань», автором якого є кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології Л. М. Пашинська, має на меті підтримати талановиту молодь, розвинути її інтерес до української мови, поглибити знання з цієї дисципліни та спробувати власні сили у конкурсах, олімпіадах, змаганнях як на початкових етапах, так і на подальших – міських, всеукраїнських та міжнародних рівнях. Збірник складається з розподілу різноманітних завдань (вправ, тестів, диктантів) за темами курсу «Українська мова», зразків завдань мовних конкурсів, таблиць, схем, теоретичного матеріалу, словничків тощо.

 

 

Запрошуємо 4 жовтня о 13:30 відвідати віртуальний майстер-клас директора бібліотеки Лариси Іванівни Скуратовської на тему "Електронні інформаційні ресурси КНЛУ: можливості застосування"

          Шановні студенти! Запрошуємо 4 жовтня о 13.30 відвідати віртуальний майстер-клас директора бібліотеки Лариси Іванівни Скуратовської на тему «Електронні інформаційні ресурси КНЛУ: можливості застосування» за покликанням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a43f4fe909b6f4b76b3b693487df7b2c2%40thread.tacv2/1694270073041?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%2273b334d7-764e-4264-ab01-7525a6e7d040%22%7d . Захід допоможе всім зацікавленим стати активними дистанційними користувачами бібліотеки, репозитарію КНЛУ та електронних інформаційних баз, навчить легко добирати актуальну новітню літературу для навчання й наукових досліджень, знаходити цікаві й рідкісні наукові джерела, розширювати й вдосконалювати свої професійні можливості на основі цифрових технологій.

   

Вітаємо наших нових магістрантів!

           15 вересня відбулася зустріч магістрантів 1 курсу групи МСОукр 04-23 з викладачами, які забезпечують освітній процес за ОП «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань». Викладачі презентували свої вибіркові дисципліни з редагування, педагогіки, психології, англійської мови, української мови, методики навчання англійської мови в закладах вищої освіти. Потенційні наукові керівники –  проф. М.П. Баган, проф. О.Ю. Зелінська, проф. Т.С. Мейзерська, доц. В.П. Заскалета –  представили можливі теми кваліфікаційних робіт магістра з української мови, української літератури, методики викладання української мови і літератури й пояснили методику їх виконання. 

           Гарант програми проф. М.П.Баган наголосила на важливості дотримання академічної доброчесности, розповіла про права й обов’язки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня. Зі свого боку магістранти розповіли про власні очікування від навчання за обраною освітньою програмою й поставили організаційні запитання викладачам.

           Бажаємо нашим новим магістрантам цікавих і корисних занять, примноження знань та вмінь, натхнення, завзяття й творчої окрилености!

 

На варті скарбниці української мови (участь у презентації словника-тезауруса Олекси Синиченка "Скарбниця української мови. Природа. Словник понять")

          6 вересня 2023 року студенти-україністи разом з проф. Баган М.П і доц. Мінчак Г.Б долучилися до презентації словника-тезауруса Олекси Синиченка «Скарбниця української мови. Природа. Словник понять», яка відбулася в Національному музеї літератури. Про плідний життєвий шлях укладача словника, його моральну стійкість у непрості радянські часи, самовіддану працю над словником упродовж 43 років, залюбленість в українську й грузинську мови проникливо розповів директор Інституту української мови НАН України Павло Юхимович Гриценко. Непересічні знання і неймовірну працьовитість  92-літнього мовознавця, перекладача, поборника української мови Олекси Пантелійовича Синиченка згадали й інші учасники заходу: письменниця й  видавчиня Світлана Короненко, поет, журналіст, громадський діяч Петро Перебийніс та ін. На важливості усвідомленого й бережливого ставлення до мови наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Проте студентам найбільше сподобалася палка, натхненна промова Павла Юхимовича Гриценка, його влучне порівняння словника зі зброєю. Презентоване видання справді дивовижне за всеохопністю й розмаїттям матеріалу. Словник одночасно можна використовувати і як тлумачний, і як фразеологічний, і як словник епітетів, і як словник синонімів, і як словник сполучуваности. «Скарбниця української мови. Природа. Словник понять» не лише відкриває мовні перлини – він відбиває емоційно-психологічні настанови українців, наше глибоко чуттєве ставлення до природи, вміння опоетизовувати й олюднювати довкілля, черпати в ньому сили й натхнення.  Безперечно, словник употужнює й опритомнює українців, змушує їх усвідомлювати себе нацією з багатою мовою, у якій відбивається сильний і водночас чуттєвий характер.

          Кафедра української філології щиро дякує укладачеві словника за його подвижницьку й самовіддану працю, видавцям – за високоякісне, добротне видання, організаторам і учасникам заходу – за духовне й ідейне єднання не байдужих до мови людей. Безмежна подяка Інституту української мови й особисто директорові Павлові Юхимовичу Гриценку за подарований кафедрі української філології КНЛУ примірник унікального словника. Юні українські мовознавці мають гідно продовжити справу видатних словникарів, плекати й примножувати мовні скарби, надійно тримати мовний фронт на шляху до перемоги.

Вітаємо першокурсників у нашому дружному колі!

    Наше дружне товариство освітян-україністів поповнилося 15 допитливими, беручкими, залюбленими в рідну мову першокурсниками. 30 серпня 2023 року нових здобувачів освіти за спеціальністю 014 Середня освіта привітали декан та працівники факультету, викладачі університету, представники студради.  

          Кафедра української філології  також сердечно вітає всіх студентів із новим навчальним роком, а першокурсників  — із початком одного з найцікавіших етапів життя – студентського,  сповненого яскравих вражень, знайомств, цікавих ідей і відкриттів! Бажаємо творчого натхнення, незгасного пориву до знань, розширення життєвих обріїв, незабутніх вражень і гідної оборони мовного фронту на шляху до перемоги!