Освітньо-виховні заходи

2023-2024 навчальний рік

Вітаємо наших нових магістрантів!

           15 вересня відбулася зустріч магістрантів 1 курсу групи МСОукр 04-23 з викладачами, які забезпечують освітній процес за ОП «Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань». Викладачі презентували свої вибіркові дисципліни з редагування, педагогіки, психології, англійської мови, української мови, методики навчання англійської мови в закладах вищої освіти. Потенційні наукові керівники –  проф. М.П. Баган, проф. О.Ю. Зелінська, проф. Т.С. Мейзерська, доц. В.П. Заскалета –  представили можливі теми кваліфікаційних робіт магістра з української мови, української літератури, методики викладання української мови і літератури й пояснили методику їх виконання. 

           Гарант програми проф. М.П.Баган наголосила на важливості дотримання академічної доброчесности, розповіла про права й обов’язки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня. Зі свого боку магістранти розповіли про власні очікування від навчання за обраною освітньою програмою й поставили організаційні запитання викладачам.

           Бажаємо нашим новим магістрантам цікавих і корисних занять, примноження знань та вмінь, натхнення, завзяття й творчої окрилености!

 

На варті скарбниці української мови (участь у презентації словника-тезауруса Олекси Синиченка "Скарбниця української мови. Природа. Словник понять")

          6 вересня 2023 року студенти-україністи разом з проф. Баган М.П і доц. Мінчак Г.Б долучилися до презентації словника-тезауруса Олекси Синиченка «Скарбниця української мови. Природа. Словник понять», яка відбулася в Національному музеї літератури. Про плідний життєвий шлях укладача словника, його моральну стійкість у непрості радянські часи, самовіддану працю над словником упродовж 43 років, залюбленість в українську й грузинську мови проникливо розповів директор Інституту української мови НАН України Павло Юхимович Гриценко. Непересічні знання і неймовірну працьовитість  92-літнього мовознавця, перекладача, поборника української мови Олекси Пантелійовича Синиченка згадали й інші учасники заходу: письменниця й  видавчиня Світлана Короненко, поет, журналіст, громадський діяч Петро Перебийніс та ін. На важливості усвідомленого й бережливого ставлення до мови наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Проте студентам найбільше сподобалася палка, натхненна промова Павла Юхимовича Гриценка, його влучне порівняння словника зі зброєю. Презентоване видання справді дивовижне за всеохопністю й розмаїттям матеріалу. Словник одночасно можна використовувати і як тлумачний, і як фразеологічний, і як словник епітетів, і як словник синонімів, і як словник сполучуваности. «Скарбниця української мови. Природа. Словник понять» не лише відкриває мовні перлини – він відбиває емоційно-психологічні настанови українців, наше глибоко чуттєве ставлення до природи, вміння опоетизовувати й олюднювати довкілля, черпати в ньому сили й натхнення.  Безперечно, словник употужнює й опритомнює українців, змушує їх усвідомлювати себе нацією з багатою мовою, у якій відбивається сильний і водночас чуттєвий характер.

          Кафедра української філології щиро дякує укладачеві словника за його подвижницьку й самовіддану працю, видавцям – за високоякісне, добротне видання, організаторам і учасникам заходу – за духовне й ідейне єднання не байдужих до мови людей. Безмежна подяка Інституту української мови й особисто директорові Павлові Юхимовичу Гриценку за подарований кафедрі української філології КНЛУ примірник унікального словника. Юні українські мовознавці мають гідно продовжити справу видатних словникарів, плекати й примножувати мовні скарби, надійно тримати мовний фронт на шляху до перемоги.

Вітаємо першокурсників у нашому дружному колі!

          Наше дружне товариство освітян-україністів поповнилося 15 допитливими, беручкими, залюбленими в рідну мову першокурсниками. 30 серпня 2023 року нових здобувачів освіти за спеціальністю 014 Середня освіта привітали декан та працівники факультету, викладачі університету, представники студради.  

          Кафедра української філології  також сердечно вітає всіх студентів із новим навчальним роком, а першокурсників  — із початком одного з найцікавіших етапів життя – студентського,  сповненого яскравих вражень, знайомств, цікавих ідей і відкриттів! Бажаємо творчого натхнення, незгасного пориву до знань, розширення життєвих обріїв, незабутніх вражень і гідної оборони мовного фронту на шляху до перемоги!