Педагогічна практика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Спеціальність 014 Спеціалізація 014.01 Освітня програма: Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Виробнича педагогічна практика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Спеціальність 014 Спеціалізація 014.01 Освітня програма: Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Навчальна педагогічна практика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Спеціальність 014 Спеціалізація 014.01 Освітня програма: Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Виробнича педагогічна практика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Спеціальність 014 Спеціалізація 014.01 Освітня програма: Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Навчальна педагогічна практика