Освітні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01
Спеціальність 014
Спеціалізація 014.01
Освітня програма:

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Відгуки стейкголдерів

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01
Спеціальність 014
Спеціалізація 014.01
Освітня програма:

Відгуки стейкголдерів