Участь у конкурсах наукових досліджень

Проєкт фундаментального наукового дослідження "Мовлення сучасної української молоді в контексті національно-культурних тенденцій розвитку суспільства"

5 грудня 2022 р. вчена рада КНЛУ затвердила проєкт фундаментального наукового дослідження «Мовлення сучасної української молоді в контексті національно-культурних тенденцій розвитку суспільства» (керівник – професор кафедри української філології М.П. Баган, відповідальний виконавець – доцент кафедри української філології Л.М. Пашинська) як такий, що переміг за результатами першого етапу Конкурсу, рекомендований для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу та планується до виконання з 2023 року за рахунок коштів Державного бюджету України за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 22201040).

Наказ № 75-а від 05.12.2022 по КНЛУ.pdf