Історія кафедри

Кафедра української філології бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко. Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали відомі українські мовознавці

Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор, дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);

Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002рр); Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент, фахівець у галузі діалектології та полоністики (2002-2003 рр.).

У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н. р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.
У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на кафедру української філології та славістики. З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року кафедру української філології та славістики очолювала доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого авторкою принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника.

Після реорганізації факультету слов’янської філології кафедру української філології та славістики в липні 2022 року перейменовано на кафедру української філології.
З 1 липня 2022 року кафедру української філології очолює доктор філологічних наук, професор Баган Мирослава Петрівна, коло наукових інтересів якої охоплює актуальні проблеми функційної граматики, проблеми термінознавства та культури української мови, специфіки мовлення сучасної української молоді в контексті національно-культурних тенденцій розвитку суспільства, вивчення лексичних, фразеологічних та граматичних одиниць в етнолінгвістичному аспекті.