Наукова робота

Звіт про роботу Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (3 – 5 квітня 2013 року)

Кафедра української філології організувала роботу секції «Актуальні проблеми сучасної української філології (керівники проф. Валюх З.О., проф. Мариненко Ю.В., доц. Степанюк О.В.). У роботі конференції взяло участь 39 осіб (було заявлено 44), серед яких викладачі, аспіранти, студенти. Зазначено, що зацікавленість проблемами україністики і літературознавства виявили студенти усіх факультетів університету. Доповіді учасників були присвячені проблемам лексичної і фразеологічної семантики, структурно-семантичним особливостям та функціонуванню чужомовних слів, термінів, перифраз у сучасній українській мові.

У колі наукових зацікавлень аспірантів, магістрантів та студентів перебувають питання когнітивістики, словотвірної парадигматики, українського мовного етикету, складні випадки перекладу, особливості функціонування української мови в Україні та суржика як мовної проблеми.

Зазначимо що виступи і їхнє обговорення було дуже активне і жваве. Аудиторія виявляла неабиякий інтерес до всіх доповідей, а вони справді були дуже цікавими, підготовленими на належному науковому рівні. На засіданні секції були присутні не тільки аспіранти, магістранти, студенти, а і їхні наукові керівники. Найкращими були визнані доповіді :

1. Перифрази як одиниці вторинної номінації. Приблуда Л.,аспірантка другого року навчання КНЛУ (Науковий керівник : проф. Валюх З.О.).

2. Типологія словотвірних парадигм українського іменника. Бикова А.,магістрантка факультету германської філології КНЛУ (Науковий керівник : проф. Валюх З.О.).

3. Особливості функціонування української мови в Автономній Республіці Крим. Ворончук С., студентка факультету германської філології КНЛУ (Науковий керівник : доц. Степанюк О.В.).

4. Варіативність як віддзеркалення перехідного етапу засвоєння іншомовної лексики. Вожова І., студентка факультету германської філології КНЛУ (Науковий керівник : доц. Заскалета В.П.).

5. Оказіоналізми в сучасній українській літературній мові. Раренко Н., студентка факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Лиса Г.І.).

6. Стилістичні функції фразеологічних одиниць у сучасному українському мас-медійному просторі.Власко К.,студентка факультету сходознавства(Науковий керівник : доц. Пашинська Л.М.).

7. Із історії юридичного терміна право. Даценко Н., студентка економіко-правового факультету (Науковий керівник: доц. Вакуленко Т.П.).

8. Особливості формування правописної системи української мови. Зубак Ю., студентка факультету германської філології КНЛУ (Науковий керівник : доц. Школа Г.М.).

За матеріалами доповідей учасники конференції підготували 28 тез.

ІІІ щорічна студентська науково-практична конференція «Т.Шевченко: проблеми сучасної рецепції»

13 березня 2013 року відбулася ІІІ щорічна студентська науково-практична конференція «Т. Шевченко: проблеми сучасної рецепції» у ній взяли участь студенти 1, 2 курсів КНЛУ

Модератори: Мариненко Ю.В., Качковська Анна, Бахтєєва Рената

Секція № 1

1. Трохименко Юлія (герм. гр. 218). Образ матері в творчості Т.Шевченка.

2. Шаповаленко К. (герм. гр. 218). Вибрані епізоди з життя Т.Шевченка.

3. Заєць А. (герм. гр. 218). Світогляд Т.Шевченка.

4. Качковська Анна (герм. гр. 218). «Кобзар» Т.Шевченка.

5. Перепелиця Катерина (герм. гр. 218). Т.Шевченко та його вплив на розвиток української мови та літератури.

6. Коваленко Анна (сходозн. гр. 216). Переклади творів Т.Шевченка.

7. Бахтєєва Рената (сходозн. гр. 216). Жанр елегії в ранньому періоді творчості Т.Шевченка.

8. Бездітна Марія (сходозн. гр. 216). Мотиви лірики Т.Шевченка років заслання.

9. Макарчук Тетяна (герм. гр. 207). Жінки в творчості Т.Шевченка.

10. Немировська Ірина (герм. гр. 207). Шевченко-живописець.

11. Підручна Олена (герм. гр. 201). Педагогічні погляди Т.Шевченка.

12. Оліферук Ірина (герм. гр. 204). Проза Т.Шевченка.

Секція № 2

 

1. Дубчак Руслана (герм. гр. 219). Психічні комплекси в творчості Т.Шевченка.

2. Лавриненко Аліна (герм. гр. 219). Жінки в житті Т.Шевченка.

3. Зубак Юлія (герм. гр. 219). Міжнародне визнання Т.Шевченка.

4. Кондрацька Ірина (герм. гр. 219). Образ України в творчості Т.Шевченка.

5. Степанченко Владислав (герм. гр. 219). Петербург у житті й творчості Т.Шевченка.

6. Негазова Анастасія (герм. гр. 219). Біблійні мотиви в творчості Т.Шевченка.

7. Трошина Юлія (герм. гр. 219). Дитинство Т.Шевченка.

8. Ніколаєва Олександра (герм. гр. 219). Шевченко як художник.

9. Фіцак Ольга (герм. гр. 219). Етичні ідеали Т.Шевченка.

10. Біляшевич Інна (герм. гр. 219). Юність Т.Шевченка.

11. Бабчук Інна (герм. гр. 219). Діяльність Т.Шевченка в Кирило-мефодіївському братстві.

12. Кардашук Ірина (герм. гр. 219). Художні особливості та історія створення портретів Т.Шевченка.

13. Онищук Олександра (герм. гр. 205). Увічнення пам’яті Т.Шевченка.

14. Віннічук Іванна (герм. гр. 203). Пейзажі Т.Шевченка.

15. Мазур Олена (герм. гр. 205). Жанрові особливості лірики Т.Шевченка.