Історія кафедри

Кафедра української філології та славістики є навчально-науковим підрозділом факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол №14.

Історія кафедри

Кафедра української філології та славістики бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.

Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали такі відомі українські мовознавці:

Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор. Дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);

Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002 рр.);

Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент (2002-2003 рр.), фахівець у галузі діалектології та полоністики.

У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н.р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.

У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ.

З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ очолює доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, яка працює в різних галузях лінгвістики, зокрема досліджує проблеми словотвору, граматики, лінгвопоетики, лінгводидактики.

Кафедра української філології та славістики має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін кафедри. Професорсько-викладацький склад представлений докторами і кандидатами філологічних наук. Викладачі кафедри успішно поєднують наукову та навчально-виховнудіяльність.

Кафедра української філології та славістики є випусковою університетською кафедрою, яка забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів філології зі спеціальності “Українська мова і література”.

Завідувач кафедри

Доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1978), докторантуру Інституту української мови НАН України (2003). Зробила вагомий внесок у розбудову української дериватології. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого авторкою принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника. Автор близько 200 наукових і науково-методичних праць із словотвору, морфології, синтаксису, стилістики української мови, з-поміж яких монографії, підручники, навчально-методичні посібники, численні статті. Головний редактор “Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО”. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія” (Наукове фахове видання з філології).