Аспірантура та докторантура

При кафедрі української філології та славістики функціонує аспірантура й докторантура

зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,

випускники якої, крім КНЛУ, працюють у багатьох вищих навчальних закладах і установах України.