Для студентів

Гіперпосилання на дисципліни секцій тут чи клікайте сюди:
Української мови
Мовознавства
Польської мови
Чеської мови
Латинської мови

Навчальні дисципліни кафедри:

Перший (бакалаврський) рівень

1. Сучасна українська літературна мова (І – ІV курси)
2. Українська мова за професійним спрямуванням (І курс)
3. Практикум з української мови (І курс )
4. Старослов’янська мова (ІІ курс)
5. Українська діалектологія (ІІ курс).
6. Українська мова (ІІІ-ІV курси).
7. Основи термінознавства (ІІІ курс)
8. Історична граматика української мови (ІІІ курс)
9. Методика навчання української мови і літератури (ІV курс)
10. Стилістика української мови (ІV курс)
11. Історія української літературної мови (ІV курс)
12. Практика усного і писемного мовлення польської мови (ІІ – ІІІ курси)
13.Лексикологія польської мови (ІІ – ІІІ курси)
14.Історія польської мови (ІІІ курс)
15.Теорія та практика перекладу польської мови (ІІІ курс)
16. Практика усного і писемного мовлення чеської мови (ІІІ курс)
17. Історія чеської мови (ІІІ курс)
18. Лексикологія чеської мови (ІІІ курс)
19. Теорія та практика перекладу чеської мови (ІІІ курс)
20. Чеська мова (ІV курс)
21. Лінгвокраїнознавство (ІV курс)
22. Стилістика чеської мови (ІV курс)
23. Інтерпретація тексту (ІV курс)
24. Теоретична граматика чеської мови (ІV курс)
25. Вступ до мовознавства (І курс)
26. Загальне мовознавство (ІІ курс)
27. Основи психолінгвістики (ІV курс)
28. Латинська мова (І курс)

Другий (магістерський) рівень

29. Методика навчання української мови і літератури у вищій школі (І курс)
30. Нові аспекти вивчення граматичних категорій (І курс)
31. Історія методики навчання української мови і літератури (І курс)
32. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (І курс)