Наукова робота

 Результати рейтингування викладачів кафедри 

Результати рейтингування викладачів кафедри

 

Звіт

про роботу секції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики”

Міжнародної науково-практичної конференції

Ad orbem per linguas. До світу через мови”

(1314 травня 2021 р.)

Кафедра української філології та славістики організувала роботу секції «Актуальні проблеми сучасної  лінгвістики»  (керівники секції –  проф. Баган М.П., доц. Степанюк О.В.; секретар – доц. Пашинська Л.М.). У роботі секції взяли участь  42 особи, серед яких викладачів КНЛУ – 10, викладачів із інших університетів – 5,  студентів КНЛУ – 28. Засідання секції проходило 13 травня 2021 р.

Зацікавленість проблемами сучасної лінгвістики виявили викладачі КНЛУ та інших університетів, студенти  факультету слов’янської філології та факультету романської філології і перекладу   КНЛУ. Були виголошені доповіді, які охоплювали різноманітні питання структури та функціонування української та інших мов: розглядались проблеми лексичної і фразеологічної семантики, структурно-семантичні особливості та функціонування запозичень, проблеми культури мовлення, зокрема мови ЗМІ; лінгвокультурні аспекти української мови та їх відображення у слов’янських романських мовах.

У колі наукових зацікавлень викладачів і студентів перебувають питання когнітивістики, словотвірної парадигматики, українського мовного етикету, складні випадки перекладу, особливості функціонування української мови в Україні.

Зазначимо, що виступи й обговорення тем було досить активне і жваве. Варто відзначити небайдужість молоді до питань мовного будівництва, бажання висловити власний погляд на ряд мовних проблем і те, що студенти беруться за виконання серйозних досліджень, виявляють самостійність, оригінальний підхід до трактування питань функціонування і розвитку мови. Крім того, студенти виявили вміння вести дискусію, конкретно ставити запитання і вислуховувати опонентів.

На засіданні секції були присутні магістранти, студенти і їхні наукові керівники.

Найкращими були визнані доповіді:

1. Лобоцька І. В., студентка групи Сл52укр20 ф-ту слов’янської філології КНЛУ. Способи оцінної номінації осіб у сучасній українській мові: традиція і новаторство. Науковий керівник – проф. Баган М.П.

2. Дмитрієва І. В., студентка групи Сл52укр20 ф-ту слов’янської філології КНЛУ. Фразеологізми на позначення естетичних цінностей в українській лінгвокультурі: структура, семантика, функції. Науковий керівник – проф. Баган М. П.

3. Проскура К. П., студентка групи Сл52укр20 ф-ту слов’янської філології КНЛУ. Полеміка в інтернеті: формати, принципи й мовно-стилістичні особливості (на матеріалі україномовних ресурсів). Науковий керівник – проф. Баган М. П.

4.Крицкалюк С.І, студентка групи МЛп 16-18 факультету слов’янської філології КНЛУ. Zwierzęta domowe we frazeologii polskiej i ukraińskiej. Науковий керівник – доц. Мінєнкова Н.Є.

5.Шаткун А. В.,  студентка групи МЛп 16-18 факультету слов’янської філології КНЛУ. Polsko-ukraińskie homonimy jako źródło problemów dla uczących się jpjo.   Науковий керівник – доц. Мінєнкова Н.Є.

6.Тележинська С.Ю., студентка групи СОф 02-20 ф-ту романської філології і перекладу КНЛУ. Лексичні запозичення з французької мови в українській мовній картині світу . Науковий керівник – доц. Степанюк О.В.

Щодо організації роботи секції зауважень немає. Загалом усі учасники конференції виявили задоволення роботою секції і бажання продовжити свої наукові пошуки.

До публікації підготовлені тези: викладачів – 9, студентів – 8.